Annons

STYRELSEN


Ulrika Pizzeghello, Ordförande
ordforande.ostsvenska@friidrott.se
Tel. 0703-78 36 20
Klubb: IFK Växjö
Ansvarig i styrelsen för:
* Styrelsearbetet
* Stärka löpningens position
* Kommitté- o styrelsekonf. (med MK)
* Priser, samarbetspartners (med SM)Monica Randström
, vice ordf.
tranaransvarig@lgif.se
Tel. 073-692 20 29
Klubb: Linköpings GIF
Ansvarig i styrelsen för:
* Utveckling och genomförande av
utbildningar utifrån SDF-uppdraget
* Eltidtagarutbildning
* Paketering och marknadsföring
av utbildningar (med Marina)
* Inspirationsträffar, föreläsningar,
workshops, tematräffar (med Stefan)

Marina Karlsson, ledamot
minan79@hotmail.com
Tel. 073-843 09 25
Klubb: IK Sisu Nässjö
Ansvarig i styrelsen för:
* Kommitté- o styrelsekonf. (med UP)
* GM-läger (med Carl)
* Paketering och marknadsföring
av utbildningar (med Monica)


Peter Håkansson, ledamot
pinnen61@telia.com
Tel. 070-22 48 167
Klubb: Motala AIF
Ansvarig i styrelsen för:
* Höstläger 15-19 år
* Länk mellan tävlingskommittén
och styrelsen (med Linda)
* Länsmästerskap 12-13 år
* Terräng-DM (med Ronny)

Carl Hedin, ledamot
carl.hedin@friidrott.se
Tel. 072-517 77 71
Klubb: IFK Växjö
Ansvarig i styrelsen för:
* Upprätta struktur för
tillsättande av DM-tävlingar
* GM-läger (med Marina)

Linda Kjellberg, ledamot
linda.kjellberg@ifudd.se
Klubb: IF Udd
Ansvarig i styrelsen för:
* Götalandsmästerskapen
* Länk mellan tävlingskommittén
och styrelsen (med Peter)


Stefan Mattsson, ledamot
stefan.mattsson@mail.se
Tel. 070-336 61 22
Klubb: Kalmar SK
Ansvarig i styrelsen för:
* Inspirationsträffar, föreläsningar,
workshops, tematräffar (med Monica)
* Priser, samarbetspartners (med UP)

Ronny Krönvall, ledamot
ronny.kronvall@vmomail.se
Tel. 070-64 70 921
Klubb: Wärnamo SK
Ansvarig i styrelsen för:
* Veteranträff
* Terräng-DM (med Peter)

Ledamot
En vakant plats
(Lars Molin avgått i förtid)
PERSONAL


Nadja Casadei
Verksamhetsansvarig 50 %
nadja.ostsvenska@friidrott.se
Tel. 0733-18 62 25
Ansvar för:
"Allt" som inte ligger på andraMarkus Andersson
Kansliansvarig 50 %
markus.ostsvenska@friidrott.se
Tel. 0733-68 84 60. Ort: Nybro
Ansvar för:
Ekonomi, hemsida/mail (med Nadja),
sanktioner/tävl.prog, DM-medaljer

Ingela Nilsson
Utbildningssamordnare 25 %
ingelanilsson56@hotmail.com
Tel. 070-349 92 77. Ort: Växjö
REVISORER


Leif Karlsson, revisor
lkkvry@gmail.com
Tel. 070-9999 121. Ort: Rydaholm
Anders Andersson, suppleant
Ort: Karlskrona

VALBEREDNINGEN


Anders Petersson, ordförande
fotografanderspe@gmail.com
Tel. 070-867 86 24. Ort: Växjö

Per Falkman
per.falkman53@gmail.com
Ort: Värnamo

Fredrik Nordenberg
ordf@lgif.se
Tel. 070-384 32 00. Ort: Linköping

Freja Andersdotter
freja.andersdotter@friidrott.se
Tel. 070-832 36 71. Ort: Karlskrona