Här kommer mer information om Götalandsmästerskapen 13-14 år att läggas upp.

2023 arrangerar IFK Växjö inomhus 18-19 mars och Trollhättan FIK utomhus 16-17 sep.

IFK Växjös GM-hemsida >> 
Där finns nu en inbjudan riktad till alla distrikt, dess aktiva & ledare. Östsvenska kommer inom kort komplettera med en inbjudan för just Östsvenska, ungefär med den information som finns här nedan.

Arbetsgrupp inför GM inomhus
Emma Ahlstrand, Östsvenska/Småland, sammankallande
Peter Håkansson, Östsvenska/Östergötland
Lars Molin, Östsvenska/Blekinge
Markus Andersson, Östsvenska/ekonomi
Mikaela Wieslander Mayer, IFK Växjö, tävlingsledare
Jennifer Rudberg, IFK Växjö, ungdomsledare/kringaktiviteter

Distriktsledare på plats
Peter Håkansson, tel. 070-22 48 167, pinnen61@telia.com
Lars Molin, tel. 0735-40 12 45, ordforande.ostsvenska@friidrott.se

Svensk Friidrotts ramverk gäller - reglerar klasser, grenar, priser, regler, m.m.

Anmälan kommer gå direkt till arrangören IFK Växjö senast 7 mars. Gäller både starter, logipaket och måltidsbiljetter. Lunch/mat dagtid säljs i Telekonsult Arenas kiosk. Övernattning sker på hårt underlag i Telekonsult Arena. Efteråt fakturerar IFK Växjö Östsvenska, och Östsvenska fakturerar varje förening.

Max 3 grenar/aktiv och max 12 aktiva/gren baserat på säsongsbästa
Inga kvalgränser eller uttagningar utan fri anmälan gäller, dock max 3 grenar per aktiv hela helgen (+ stafett) och max 12 aktiva/gren från Östsvenska. Om fler än 12 st är anmälda i någon gren kommer arrangören efter anmälningstidens slut ranka dem efter säsongsbästa inomhus 2023 och informera de som ej fått plats, dvs rankade 13 och uppåt, och erbjuda dem att flytta sin anmälan till en annan gren.

OBS: Detta bedöms ej vara något större problem. Vid IGM 2022 i Göteborg överskred vi "max 12 per gren" endast i flickor 60-200-längd, och då var många flickor anmälda i fler än tre grenar. Nu med max 3 grenar/person kommer flickorna få välja sina grenar mer strikt och då kommer vi knappt ens slå i taket 12 st i dessa grenar. Men flickor som överväger att placera en/flera av sina tre anmälningar i 60-200-längd bör antingen ha ett skapligt säsongsbästa i grenen eller prioritera dessa grenar klart före andra.

Gemensamma bussresor
Om en/flera klubbar vill samla ihop ett större gäng och resa tillsammans, kanske även plocka upp fler längs vägen, och hyr en buss för detta, då kan Östsvenska ta denna kostnad. Vi får samtidigt ersättning helt eller delvis från Svenska FIF. Förutsättningarna är att ni anmäler planerad resa i förväg till markus.ostsvenska@friidrott.se samt senast två veckor efter mästerskapet skickar kopia på faktura. Fakturan för bussen kan också ställas direkt till Östsvenska FIF, Hejaregatan 7, 352 46 VÄXJÖ och mailas Markus. Senast två veckor efter mästerskapet gäller fortsatt.

Distriktströja
Östsvenska jobbar på att ta fram en tröja. Preliminärt Craft, gul, funktionsmaterial, både vuxen och barnstorlekar, Östsvenskas logotype på bröstet och texten "ÖSTSVENSKA" på ryggen. Kostnad ca: 260 kr/st, men Östsvenska kommer subventionera ner priset till 150 kr och sälja till de som vill köpa (faktura till föreningen). Att tävla i klubbdräkt kommer också vara tillåtet. Eventuellt kommer vi sälja en Hood också till självkostnadspris.

Kvällsaktivitet/middag
Ej klart vad detta kan bli, för både aktiva & ledare, och var för någonstans. Bl.a. Jennifer jobbar med denna fråga.