Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 26 februari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Uppdatera medlemsregistret
i IdrottOnline regelbundet

 

17 dec 2019 När föreningen tillgängliggjort sitt medlemsregister i RF:s IdrottOnline – alltså aktiverat integrationen – är det viktigt att regelbundet åtminstone varannan månad också uppdatera det i IdrottOnline. De flesta föreningar uppdaterar sitt lokala medlemsregister mot IdrottOnline när det gäller LOK-stödsaktiviteter (medlemmar 7-25 år) men det gäller att uppdatera med alla förändringar inklusive samtliga nya medlemmar över 25 år.

Så förenklar man uppdateringen
Det finns ett tiotal program för administrering av medlemsregister som har avtal med IdrottOnline vilket möjliggör en automatisk koppling. På så sätt kan föreningar enkelt uppdatera sitt lokala medlemsregister i IdrottOnline. Nedan finns info om bland annat vilka program som stödjer IdrottOnline.
Genom att hålla föreningens medlemsregister uppdaterat i IdrottOnline så får Svenska Friidrottsförbundet korrekta uppgifter till resultat- och statistiksystemet och därmed också en bättre och tillförlitligare statistik och resultatservice.

Medlemsadministrationsprogram som stöder IdrottOnline

Support RF:s IdrottOnline

Så tillgängliggör du din förenings medlemsregister i IdrottOnline

Föreningar som tillgängliggjort sitt medlemsregister

NYA STATISTIKSYSTEMET:

Kontaktperson

Jonas Hedman

Jonas Hedman

a 0709-99 51 04
e-post


Avdelningar

Intro

Föreningsprenumeration

Privatprenumeration

Distriktsstatistik

Ny resultatmall

Uppdatera medlemsregistret i IdrottOnline

Viktig info för tävlingsarrangörer

Tillgängliggör medlemsregistret!

Klara föreningar

AKTUELLA RESULTAT /
AKTUELL STATISTIK:

Kontaktperson

A Lennart Julin

A Lennart Julin

a 0705-32 66 44
e-post


>