Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 5 juli 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakterViktig information
för tävlingsarrangörer


25 nov 2019 Arbetet med att bygga Svensk Friidrotts nya resultat- och statistiksystem pågår för fullt med målet att det ska tas i bruk under 2020. Det innebär att resultatlistor huvudsakligen kommer att läsas in automatiskt vilket bland annat möjliggör en mer omfattande och snabbare uppdaterad statistik, möjlighet att söka på namn för att få samlad info om en aktiv, bättre resultatservice mm.
Systemet kommer också underlätta tävlingsarrangemangen för föreningarna eftersom aktiva vid anmälan kan hämtas direkt från databasen.

 

Statistiksystemet är något som alla inom svensk friidrott kommer ha nytta av och ju mer vi hjälps åt desto bättre blir det för alla. Det kommer att bli lite förändringar i rutiner för tävlingsarrangörer och det kommer att ta lite tid. Men gör vi detta tillsammans så kommer det att leda fram till något bra inom överskådlig framtid.

Tävlingsadministrationsprogrammen är en viktig del i detta flöde och vi vill här vara tydliga med att två av de program som används idag har slutat utvecklas och därmed inte kommer att fungera tillsammans med det nya statistiksystemet. De tävlingsarrangörer som använder något av dessa program behöver alltså byta.

 

Att i hög grad automatisera resultatrapporteringen innebär på många sätt ett paradigmskifte och för att vi ska lyckas med det informerar vi här om fem saker som i första hand gäller svenska arenatävlingar.
 

• Tävlingsadministrationsprogram kompatibla med statistiksystemet.
• Tävlingsadministrationsprogram som INTE är kompatibla med statistiksystemet.
Ny Excel-mall för inrapportering av resultat från små arenatävlingar.
• Ny mejladress för inrapportering av resultat till SFIF Statistik.
• Tillgängliggör din förenings medlemsregister i IdrottOnline.

 

Tävlingsadministrationsprogram
Alla större arenatävlingar använder tävlingsadministrationsprogram för genomförandet på tävlingsdagen. Hösten 2019 fanns det åtta sådana program i bruk i Sverige som tillsammans står för cirka 70 procent av alla arenaresultat under ett år. Sex av dessa har sagt ja till att göra modifieringen så att de blir kompatibla med statistiksystemet och resultat automatiskt kan laddas upp i databasen.

De sex tävlingsadministrationsprogrammen inklusive företag och kontaktperson:
Antelope. IC Control, Bromma. Erik Berglund.
AthletiComp. FurAsk, Kungsbacka. Håkan Harrysson.
EasyRecord, Varberg. Max Lingefjärd och Fredrik Hällefors.
• Hego, Stockholm. Mucki Heimann.
Track&Field. SwedishTiming, Lerum. Christer Falk.
• WebAthletics, Nyköping. Claes Jurstrand.

 

WindAthletics och Arena RunPro utvecklas inte längre
Två tävlingsadministrationsprogram som finns på marknaden men som slutade utvecklas för flera år sedan är WindAthletics (Gunnar Johansson, Hallsberg) och Arena RunPro (Michael Öhman och Karl Borgö). De tävlingsarrangörer som använder något av dessa två program behöver byta.
Alla arenaresultat kommer att börja samlas in i statistiksystemet från och med 2020 och tillsammans ska vi göra denna övergång så smidig som möjligt. Det betyder inte att resultat från ovanstående två program inte kommer kunna laddas upp i statistiksystemet men det innebär mer jobb. Därför är vår rekommendation att de föreningar som idag använder något av dem byter.

 

Excel-mall för inrapportering av resultat från små tävlingar
Den klart största delen av alla arenaresultat görs på stora tävlingar som använder tävlingsadministrationsprogram. Men de flesta arenatävlingar är små med få starter där resultatlistan skapas i till exempel ett Word-dokument eller liknande.
Nytt från 2020 är ett hjälpmedel för den "lilla" arrangören att snabbt och enkelt kunna sköta resultatlisteuppdraget för sina små tävlingar (alltså för tävlingar som inte använder tävlingsadministrationsprogram). Det är en Excel-mall som även möjliggör automatisk inläsning av resultat till statistiksystemet. När resultatlistan är ifyllda i Excel-mallen så mejlas den till SFIF Statistik på adressen nedan.
Övergången kommer innebära lite nya rutiner och det kommer att ta lite tid men i slutändan kommer denna automatisering att gynna oss alla. Vi får en bättre resultatrapporteringen och en fylligare och snabbare uppdaterad årsstatistik.

 

Ny mejladress för inrapportering av resultat till SFIF
Inrapportering av resultatlistor till SFIF Statistik är en viktig del för att resultatredovisning och statistik ska hålla en bra kvalitet. Rapportering av resultat från tävlingar som använder något av de sex tävlingsadministrationsprogrammen sker automatiskt medan resultatlistor från övriga arenatävlingar kommer ske med Excel-mallen via epost.
Nytt är att från den 1 januari 2020 gäller en ny mejladress: resultat@friidrott.se.

Men den är redan aktiverad och går utmärkt att använda redan nu. Den gamla kommer att fungera fram till åtminstone 1 juli 2020.


När det gäller svenskar som bor och/eller tävlar utomlands så är vi tacksamma för om aktiva, klubbledare, tränare etc meddelar vilka dessa är till adressen ovan. Ju fler aktiva vi har koll på som tävlar utomlands desto bättre är möjligheterna att hitta resultaten med den nya automatiserade teknik som det nya statistiksystemet möjliggör.
 

Tillgängliggör din förenings medlemsregister i IdrottOnline
Det nya statistiksystemet kommer möjliggöra bland annat bättre resultatservice, djupare årsbästalistor och att man kommer kunna se arenatävlingarna som en aktiv gjort ett specifikt år.

Som en kvalitetssäkring för att rätt resultat paras ihop med rätt person används RF:s IdrottOnline där föreningarnas medlemsregister finns. Därför ber vi dig att tillgängliggöra din förenings medlemsregister genom att aktivera den integration vi skapat.
Det tar bara några minuter, följ länken nedan. T o m 25 november 2019 hade 160 föreningar gjort integrationen. Om din förening saknas i listan så gör integrationen så snart som möjligt. Meddela undertecknad när det är gjort.
Så tillgängliggör man medlemsregistret i IdrottOnline

Det nya statistiksystemet är till för friidrotten och alla som på ett eller annat sätt är involverade i den. Det kommer att bli en del förändringar mot tidigare resultatrapporteri men ju mer vi hjälps åt desto bättre blir det för alla.

Jonas Hedman
Projektledare Svensk Friidrotts Resultat- och statistiksystem

jonas.hedman@friidrott.se