Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 3 mars 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Tävlingar åldersgruppen 2005 och senare

- vintern 2021

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-12-14) framgår att idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig eller enstaka tävlingar som riktar sig till barn födda 2005 och senare.

De riktlinjer som är framtagna gäller fram till 28 februari. Alla lokaler, hallar och arenor ser olika ut. Det är upp till arrangören att säkerhetsställa en smittsäker tävling och informera berörda deltagare, ledare och funktionärer.


Det är upp till hallansvarig att avgöra om det är möjligt att arrangera tävlingar i den tänkta hallen. Under december-februari ska tävling vara underordnad träning. Samma riktlinjer gäller oavsett om tävlingen arrangeras inomhus eller utomhus.

Vi ber er hålla er uppdaterade på Svensk Friidrotts allmänna riktlinjer kring all friidrottsverksamhet då detta givetvis även inkluderar tävling.


Föreningar som önskar arrangera tävlingar för åldersgruppen 2005 och senare kan arrangera på följande sätt.
 


Född 2010 och senare (11 år och yngre)


Tävlingsformer presenterade i Friidrottens tävlingar för barn går utmärkt att genomföra inom den ordinarie träningsgruppen, både inomhus och utomhus. Det är heller inget krav på varken friidrottsarena eller erfarna funktionärer.


I flera av tävlingsformerna ur idéhäftet rör sig barnen mellan de olika grenarna i mindre grupper. Beroende på hur stor er träningsgrupp är rekommenderas normgivande 8 personer per tävlingsgrupp. Detta möjliggör att träningsgruppen kan tävla vid samma tillfälle men att lagen/startgrupperna är uppdelade i mindre grupperingar.


För att arrangera en tävling för barn 11 år och yngre behöver ni ingen sanktion. Efter genomförd tävling fyller ni i Svensk Friidrotts aktivitetsrapport och mailar in denna till frida.hogstrand@friidrott.se


Nestléspelen är ett koncept framtaget tillsammans med Svensk Friidrotts samarbetspartner Nestlé. Nestléspelen handlar om att föreningen arrangerar tre tävlingsformer ur Friidrottens tävlingar för barn under ett år och får därmed ett arrangörsbidrag. Läs mer om Nestléspelen.
 

Född 2005-2009 (12 – 16 år)


Virtuella mångkamper

Liknande sommarens Veckans gren har nu Göteborgs Friidrottsförbund arbetat fram ett liknande koncept för inomhussäsongen 2021: virtuella ungdomsmångkamper. Konceptet bygger på tre mångkamper där tävlingen sker inom små grupper fördelat på olika friidrottshallar.  

Tävlingarna genomförs inom sin träningsgrupp med en gren varje vecka. Resultaten publiceras i appen Roster Athletics. Vid varje veckoslut annonseras grensegrarna ut. Här tävlar du både som lag och individuellt. 

För mer information kontakta Alexander Nilsson, friidrottskoordinator, Göteborgs Friidrottsförbund.


För att resultat ska bli statistiksgrundande krävs det att varje klubb i respektive hall söker distriktsanktion för varje tävlingstillfälle.

Distriktsanktion: Ansökan om sanktion sker per mail till distriktet och måste sökas senast 8 dagar före tävlingsdagen. Ansökan skickas till tävlingsansvarig i berört distriktsförbund och ska innehålla följande information:

  • Grenprogram
  • Datum och plats
  • Kontaktuppgifter till tävlingsledare

 
Dessa distriktsansökningar behöver förhålla sig till de bestämmelser som beskrivs i nästa sektion
 

Småtävlingar i träningsmiljön

Svensk Friidrotts rekommendation är att de enstaka tävlingar som arrangeras, i första hand sker inom träningsgruppen. Detta för att begränsa antalet nya och olika människor som möts.

De föreningar som önskar anordna tävling med andra deltagare än sin egen träningsgrupp har möjlighet att arrangera tävlingar för aktiva i samma träningsmiljö*. Detta såvida tävlingen kan arrangeras på ett säkert sätt.

* En träningsmiljö är en plats där den aktive vanligtvis tränar.

----

Grenar och tidsprogram: Dela in arenan i zoner för att på att tydligt sätt avgränsa tävlingsområdet. För att kunna säkerhetsställa att tävlingen kan genomföras smittsäkert ska max två grenar genomföras åt gången med max 8 deltagare per pool/startfält. 

När samma tävlingsområde/zon ska användas flera gånger ska hela zonen tömmas på aktiva innan nästa grupp med aktiva får komma in (exempelvis vid heat i löpgrenar). För att kunna säkerhetsställa säker in-och utpassering rekommenderas 10 min mellan varje heat.


Tidtagning: Vid löpgrenar är eltid rekommenderat. Om ni inte har eltid är det möjligt att använda sig av manuell tidtagning.


Ledare och funktionärer: Sträva efter att samla så få människor som möjligt under tävlingsdagen. Funktionärer bör i största möjliga utsträckning vara personer som vanligtvis vistas i träningsmiljön där tävlingen arrangeras.

Påminn gärna aktivas föräldrar om att varken anhöriga, kompisar eller andra åskådare ska finnas på plats under tävlingsdagen. Under tävlingen ska endast deltagare, enstaka ledare och funktionärer finnas på plats.


Distriktsanktion: Ansökan om sanktion sker per mail till distriktet och måste sökas senast 8 dagar före tävlingsdagen. Ansökan skickas till tävlingsansvarig i berört distriktsförbund och ska innehålla följande information:

  • Grenprogram
  • Datum och plats
  • Kontaktuppgifter till tävlingsledare

Kontaktperson

Frida Hogstrand

Frida Hogstrand

a 010-476 53 05
e-postKontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postKontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-postAvdelningar

Aktuellt just nu

Status mästerskap och galor

Elittävlingar vintern 21

Sverige

Utomlands

Bestämmelser m m

Tävlingssystemet FRIDA

>