Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 2 juli 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakterCASTORAMA 2019 är öppen för alla friidrottare som
representerar föreningar anslutna till SFIF.

CASTORAMA 2019 omfattar såväl individuella tävlingar för både män och kvinnor som en gemensam lagtävling.

CASTORAMA 2019 är en kastmångkamp där varje förening arrangerar sina egna deltävlingar och SFIF svarar för sammanställandet och uträknandet av de totala resultaten med utgångspunkt från inkomna resultatlistor.

Tävlingsperiod 2019

24 augusti - 20 oktober 2019

Sanktionering

Sker enligt gängse regler av resp SDF.

Antal tävlingar

Förening får arrangera valfritt antal tävlingar. Varje sanktionerad tävling är öppen för deltagare från alla föreningar i hela landet. En aktiv får ställa upp i valfritt antal tävlingar.

Grenprogram och -ordning

Män: Kula/7.26, spjut/800, diskus/2.0, slägga/7.26.
Kvinnor: Kula/4.0, spjut/600, diskus/1.0, slägga/4.0.
Alla grenar måste avverkas i angiven ordning under en dag.

Antal försök/gren

Varje aktiv har rätt till högst fyra (4) försök i varje gren.

Poängtabeller

För CASTORAMA används speciella poängtabeller som kan laddas ned (se länk i högerspalten!) i PDF-format.
Anm: Tabellerna utgår från de internationella poängtabellerna från 1962 (män) resp 1971 (kvinnor).

Individuell tävling

För varje deltagare beräknas poängsumman för resultaten i de fyra delgrenarna. Endast tävlande som startat i alla fyra grenarna medräknas i CASTORAMA, oberoende av hur hög poängsumma som uppnåtts i övriga genar.

Lagtävling

Varje förening som haft en eller flera deltagare i en sanktionerad CASTORAMA-tävling deltar automatiskt i lagtävlingen. I lagtävlingen sammanräknas poäng för varje förenings max 12 bästa deltagare poängmässigt oavsett kön. Endast aktiva som fullföljt tävlingen, dvs startat i alla fyra delgrenarna, får medräknas i laget.

Protokoll

En särskild CASTORAMA-blankett kan laddas ned direkt härifrån friidrott.se (se länk i högerspalten). Dessa blanketter kan användas som tävlingsprotokoll och kan också fungera som resultatlista (= direkt kopia av protokollet).

Resultatlistor

Fullständiga resultatlistor (inkl alla som ev avbrutit sin kastmångkamp) skall i enlighet med gällande bestämmelser senast inom åtta dagar insändas till SFIF och samtliga berörda SDF och föreningar.

Sista rapportdag

För att medräknas i CASTORAMA 2019 skall resultatlista vara SFIF STATISTIK tillhanda per e-post eller post (Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm) senast den 31 oktober 2019.

Slutresultat

Uträknas av SFIF med utgångspunkt från inkomna resultatlistor och beräknas publiceras på SFIF:s hemsida i december 2019.

Priser

De tre främsta föreningarna i lagtävlingen kommer att erhålla presentkort på resp 4000, 2500 och 1500 kronor.
Dessutom kommer fyra presentkort på vardera 1500 kronor att utlottas bland övriga föreningar som har kompletta lag (12 aktiva).
Presentkorten skall användas för inköp av kastredskap via SFIF.