Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Måndag 30 november 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Veckans grenar 2020

Veckans grenar – ett tävlingskoncept för arenatävlingar i coronatider 
 
Svensk Friidrott har valt att göra vad vi kan för att skapa möjligheter till tävlingsverksamhet i friidrott även under de exceptionella omständigheter som gäller i Sverige 2020.
 
Nyckelorden för den tävlingsverksamhet vi trots allt vill kunna erbjuda våra friidrottare är småskaligt, lokalt och ansvarsfullt. Läs mer om generella tävlings- och hygienriktlinjer på samlingssidan för coronafrågor. 
 
Därför lanserar vi nu tävlingskonceptet Veckans grenar, med följande ramverk:
 
Varje vecka utses en sprint-/häckgren, en medel-/långdistansgren, en hoppgren och en kastgren till veckans grenar.

Inom Veckans grenar är alla föreningar välkomna att arrangera tävlingar för sina egna medlemmar födda 2002–2008, en eller flera gånger per vecka.

OBS! Under perioden 14-28 juni kan även aktiva födda 2001 delta i Veckans grenar-tävlingar.

På lördagar och söndagar ser vi gärna att föreningar arrangerar mångkampstävlingar. Under en mångkampstävling med fler än tre grenar per dag bör en längre paus läggas in efter andra eller tredje grenen, då både funktionärer och aktiva kan åka hem och äta lunch. På så sätt kan också användandet av publika toaletter och omklädningsrum hållas till ett minimum.

Friidrottare som bor på en annan ort än föreningens ”hemvist” bör ges möjlighet att tävla på sin nuvarande bostadsort. I övrigt bör deltagande från andra föreningar minimeras. 
 
Veckans grenar, maj–juni 2020:
 
  Sprint/häck Medel/lång Hopp Kast
Vecka 19 (4-10/5) 60/80/100m 1500m/2000m Längd Slägga
Vecka 20 (11-17/5) Lång häck (200-400m) 3000/5000m Stav Kula
Vecka 21 (18-24/5) 200/300/400m Hinder Tresteg Spjut
Vecka 22 (25-31/5) Kort häck (60-110m) 600/800/1000m Höjd Diskus
Vecka 23 (1-7/6) 60/80/100m 1500/2000m Längd Slägga
Vecka 24 (8-14/6) Lång häck (200-400m) 3000/5000m Stav Kula
Vecka 25 (15-21/6) 200/300/400m Hinder Tresteg Spjut
Vecka 26 (22-28/6) Kort häck (60-110m) 600/800/1000m Höjd Diskus

Varje helg under perioden: Mångkampstävlingar, med en längre paus per tävlingsdag.

Ingen sanktionsansökan krävs för Veckans grenar

För att minska den administrativa bördan, både för föreningar och för distriktsförbund kommer de föreningar som arrangerar tävlingar i Veckans grenar inte att behöva söka sanktion. Självklart gäller ändå att tävlingarna ska genomföras enligt ”Tävlingsregler för friidrott” och att resultat ska rapporteras snarast efter genomförd tävling.

Om en förening vill arrangera någon annan typ av arenatävling än Veckans grenar ska sanktionsansökan skickas in till distriktsförbundet. Så länge det finns restriktioner där folk avråds från icke-nödvändiga resor kommer vi inte att hantera några nya ansökningar om arenatävlingar med central sanktion.
 
Tävlingsledarens ansvar
  • Se till att alla domare har den kompetens som krävs för att tävlingen ska kunna genomföras i överensstämmelse med friidrottens tävlingsregler.
  • Se till att tävlingen kan genomföras på ett säkert sätt, med särskilt fokus på kastsektorer med omgivande säkerhetsområde för långa kast.
  • Delegera till grenledare att fördela arbetsuppgifter inom sitt funktionärsteam så att alla förstår sin uppgift och gör rätt.
  • Ansvara för att resultat från tävlingen rapporteras in – helst samma dag – och att den som rapporterar resultat vet hur resultatlistan ska ställas upp.
Vid osäkerhet om vilka regler som gäller finns två användbara hjälpmedel:

Tävlingsregler för friidrott - friidrottens regelbok (senaste tryckta utgåvan, 2018), som kan beställas som bok från SISU Idrottsböcker (80kr) eller laddas ned som pdf.

Domarens ABC - ett häfte med instruktioner till domarnas praktiska arbete vid arenatävlingar i friidrott (senaste utgåvan, 2019). Beställning via SISU Idrottsböcker (85kr).

Resultatrapportering
 
Prestationer i ”veckans grenar” och övriga lokala arenatävlingar är giltiga som tävlingsresultat om minst två personer deltagit i grenen (oavsett om dessa tillhör samma tävlingsklass eller inte). Efter genomförd tävling – helst under samma dag som tävlingen genomförs – ska samtliga resultat redovisas till Svensk Friidrott, antingen via det tävlingsadministrationsprogram som föreningen redan använder eller i den nya excelmallen för resultatrapportering som gäller sedan januari och finns att ladda ned här: https://www.friidrott.se/rs/nystat19/nyresultatmall.aspx
 
 
Kom ihåg säsongsmångkampen
 
Avslutningsvis vill vi passa på att påminna er om att webbplatsen Säsongsmångkampen fortfarande är öppen för aktiva i åldrarna 12–15 år. Säsongsmångkampen är Svensk Friidrotts sätt att uppmuntra ungdomar att tävla i många olika grenar. På webbplatsen www.mangkampen.se kan ungdomar registrera sig och sina tävlingsresultat kontinuerligt under säsongen och upptäcka hur poängräkningen i mångkamp fungerar.

Arenatävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postLånglopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


Avdelningar

Aktuellt just nu

Status mästerskap och galor

Sverige

Utomlands

Bestämmelser m m

Tävlingssystemet FRIDA

>