Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 11 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakterCASTORAMA är öppen för alla friidrottare som
representerar föreningar anslutna till SFIF.

CASTORAMA omfattar såväl individuella tävlingar för både män och kvinnor som en gemensam lagtävling.

CASTORAMA är en kastmångkamp där varje förening arrangerar sina egna deltävlingar och SFIF svarar för sammanställandet och uträknandet av de totala resultaten med utgångspunkt från inkomna resultatlistor.

 

Tävlingsperiod

Omfattar varje år nio veckohelger med mellanliggande veckor från slutet av augusti till senare delen av oktober.

Sanktionering

Sker enligt gängse regler av resp SDF.

Antal tävlingar

Sanktionerad tävling är öppen för deltagare från alla föreningar i hela landet. En aktiv får ställa upp i valfritt antal tävlingar och om så sker räknas i CASTORAMA den högsta totalpoängen han/hon presterat.

Grenprogram och -ordning

Män: Kula/7.26, spjut/800, diskus/2.0, slägga/7.26.
Kvinnor: Kula/4.0, spjut/600, diskus/1.0, slägga/4.0.
Alla grenar måste avverkas i angiven ordning under en dag.

Antal försök/gren

Varje aktiv har rätt till högst fyra (4) försök i varje gren.

Poängtabeller

Manliga poängtabellen från 1962 och kvinnliga från 1971 skall användas. För kvinnlig slägga, som saknas i den kvinnliga tabellen, används tabellen för spjut.

Ovanstående poängtabeller kan beställas från Svenska Friidrottsförbundet á 25 kr/st. Skicka ett mejl till: info@friidrott.se

Individuell tävling

För varje deltagare beräknas poängsumman för resultaten i de fyra delgrenarna. Endast tävlande som startat i alla fyra grenarna medräknas i CASTORAMA, oberoende av hur hög poängsumma som uppnåtts i övriga genar.

Lagtävling

Varje förening som haft en eller flera deltagare i en sanktionerad CASTORAMA-tävling deltar automatiskt i lagtävlingen. I lagtävlingen sammanräknas poäng för varje förenings max 12 bästa deltagare poängmässigt oavsett kön. Endast aktiva som fullföljt tävlingen, dvs startat i alla fyra delgrenarna, får medräknas i laget.

Protokoll

En särskild CASTORAMA-blankett kan laddas ned direkt härifrån friidrott.se (se länk i högerspalten). Dessa blanketter rekommenderas som tävlingsprotokoll och kan också användas som resultatlista (= direkt kopia av protokollet).

Resultatlistor

Fullständiga resultatlistor (inkl alla som ev avbrutit sin kastmångkamp) skall i enlighet med gällande bestämmelser senast inom åtta dagar insändas till SFIF och samtliga berörda SDF och föreningar.

Slutresultat

Uträknas av SFIF med utgångspunkt från inkomna resultatlistor och publiceras på SFIF:s hemsida i början av följande år.

Priser

De tre främsta föreningarna i lagtävlingen kommer att erhålla presentkort på resp 4.000, 2.500 och 1.500 kronor.

Dessutom kommer fyra presentkort på vardera 1.500 kronor att utlottas bland övriga föreningar som har kompletta lag (12 aktiva).

Presentkorten skall användas för inköp av kastredskap via SFIF:s förlag.