Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 8 april 2020

Resultat & Årsbästa

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Temporära ramar för tävlingar, arrangemang och sanktionsavgifter

Det omständigheter som råder kring spridningen av coronaviruset har givit anledning att ta fram nedanstående ramverk, information och råd gällande tävlingar, arrangemang och sanktion.  

 

Tävlingar i Sverige: Tänk småskaligt, lokalt och ansvarsfullt 

Friidrottstävlingar kan genomföras, utifrån de riktlinjer som råder just nu:
 • Om det totala antalet personer som samlas för och kring arrangemanget (deltagare, funktionärer och eventuella åskådare) inte överskrider 50 personer.
 • Om de är små och har ett lokalt upptagningsområde.
 • Om arrangören avråder från resor med kollektivtrafik till och från arrangemanget.
 • Om arrangören följer samtliga råd från Folkhälsomyndigheten och inför tävlingen gör en riskbedömning för att minimera risken för smittspridning i samhället. Här finns FHM:s checklista för riskbedömning av evenemang.
 • Om de genomförs utomhus.
 • Om äldre och sårbara personer i riskgrupper inte närvarar eller medverkar (varken som aktiv eller funktionär).
 • Om arrangören tar ansvar för att följa detta och inte äventyra hälsan för deltagare eller samhället.
Vid osäkerhet eller behov av rådgivning ska Svensk Friidrott kontaktas.
 

Justerad sanktionsavgift för central sanktion

Svensk Friidrotts styrelse beslutade att ändra avgiften för central sanktion med anledningen av det nya coronaviruset covid-19. Detta eftersom många arrangörer riskerar mindre eller inga inkomster till följd för tävlingar som inte kan genomföras enligt plan.

För 2020 gäller följande:
- Tävlingar (ffa inomhus) och lopp som genomförts enligt normala premisser betalar full sanktion.
- Tävlingar och lopp som ställs in helt och hållet betalar ingen sanktion.
- Tävlingar som sökt sanktion och kommer att genomföras från 14/3 och framåt betalar halv (50%) sanktionsavgift.
- Nya, mindre tävlingar som enbart söker distriktssanktion betalar heller ingen sanktionsavgift.
- Så länge avrådan från icke-nödvändiga resor finns kommer vi inte att hantera några nya ansökningar om tävlingar med central sanktion.
- Tävlingar som sökt central sanktion men ändrar tävlingens riktning till ett mindre, lokalt arrangemang, och därmed väljer att byta till distriktssanktion betalar ingen avgift.
 

Ändring av sanktion, ansökan om ny sanktion

Ändringar i befintliga sanktioner skickas enligt vanlig rutin, för distriktssanktion till ansvarig i distriktet samt för central sanktion till ansvariga på distriktet och på Svenska Friidrottsförbundet.
Nya ansökningar sker som vanligt i FRIDA-systemet. 

Ang. återbetalning av anmälningsavgifter

Om ett arrangemang har ställts in eller kommer att ställas in kommer eventuell återbetalning av anmälningsavgifter att se olika ut från arrangör till arrangör.

Svensk Friidrott har ingen generell regel om återbetalning av anmälningsavgifter vid inställt lopp utan det är upp till enskild arrangör att besluta om hur detta ska hanteras.
Har ni som arrangör angett information kring återbetalning vid inställt lopp hänvisar ni till den.
Har ni inte genomfört ert lopp än kan det vara bra att skapa en klausul som beskriver vad som gäller angående återbetalning om arrangemanget, av olika anledningar, kommer att ställas in.

Vid frågan om återbetalning hänvisa till:
 • Information i villkor kring inställt lopp på er hemsida
 • Information i villkor kring inställt lopp på ev anmälningsbekräftelse
 • Deltagarens hemförsäkring

Förtydligande kring Folksams motionsloppsförsäkring
 • Motionsloppsförsäkringen återbetalar anmälningsavgift till motionsarrangemang som man inte kan delta i på grund av sjukdom eller olycksfall.
 • Motionsloppsförsäkringen återbetalar inte anmälningsavgiften till motionsarrangemang som ställs in eller som man inte kan delta i på grund av att man är satt i karantän.
  

Genomförande av lopparrangemang

Om ni genomför ett arrangemang är det viktigt att ni följer de riktlinjer och restriktioner som finns. Försök att göra ändringar som innefattar så lite sociala möten som möjligt.
 

Så kan du minska smittspridningen vid ett arrangemang:

 • Tvätta händerna ofta
 • Hosta och nys i armvecket
 • Undvik att röra ögon, näsa och mun
 • Stanna hemma när du är sjuk
 • Använd handsprit
 • Nummerlappsutdelning utomhus eller skicka per post
 • Egen vattenflaska
 • Ombyte och duscha hemma
 • Ingen försäljning av mat
 • Utspridda starttider

Arenatävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postLånglopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


Avdelningar

Aktuellt just nu

Temp. ramar tävling & sanktion

Sverige

Utomlands

Bestämmelser m m

Tävlingssystemet FRIDA