Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Fredag 4 december 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se


Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Temporära ramar för sanktioner och råd kring anmälningsavgifter

Det omständigheter som råder kring spridningen av coronaviruset har givit anledning att ta fram nedanstående ramverk gällande sanktionsansökningar. På sidan kan ni också ta del av förbundets rekommendationer gällande hantering av anmälningsavgifter.  

Generell tävlingsinformation. 

I de delar av landet där smittskyddsläkaren har aktiverat det lokala allmänna rådet att avstå från att delta i idrottsträningar, matcher och tävlingar bör ingen tävlingsverksamhet genomföras. Aktiva som bor i dessa delar av landet bör inte heller resa för att tävla på andra platser. (Undantag kan göras för elitaktiva enligt Svensk Friidrotts definition samt barn födda 2010 och senare, som kan tävla inom träningsgruppen på ordinarie träningstider.)

Läs mer om de riktlinjer som gäller kring tävlingar på samlingssidan för coronafrågor. 

 

Justerad sanktionsavgift för central sanktion

Svensk Friidrotts styrelse beslutade att ändra avgiften för central sanktion med anledningen av det nya coronaviruset covid-19. Detta eftersom många arrangörer riskerar mindre eller inga inkomster till följd för tävlingar som inte kan genomföras enligt plan.

För 2020 gäller följande:
- Tävlingar (ffa inomhus) och lopp som genomförts enligt normala premisser betalar full sanktion.
- Tävlingar och lopp som ställs in helt och hållet betalar ingen sanktion.
- Tävlingar som sökt sanktion och kommer att genomföras från 14/3 och framåt betalar halv (50%) sanktionsavgift.
- Nya, mindre tävlingar som enbart söker distriktssanktion betalar heller ingen sanktionsavgift.
- Tävlingar som sökt central sanktion men ändrar tävlingens riktning till ett mindre, lokalt arrangemang, och därmed väljer att byta till distriktssanktion betalar ingen avgift.
 

Ändring av sanktion, ansökan om ny sanktion

Ändringar i befintliga sanktioner samt ansökan om ny sanktion sker under inomhussäsongen 2020-21 utifrån det tillfälliga ramverket för tävlingar och med blankett som återfinns här
Sanktionblanketten skickas till distriktet samt, vid central sanktion, även till sanktion@friidrott.se.

Ang. återbetalning av anmälningsavgifter

Om ett arrangemang har ställts in eller kommer att ställas in kommer eventuell återbetalning av anmälningsavgifter att se olika ut från arrangör till arrangör.

Svensk Friidrott har ingen generell regel om återbetalning av anmälningsavgifter vid inställt lopp utan det är upp till enskild arrangör att besluta om hur detta ska hanteras. Har ni som arrangör angett information kring återbetalning vid inställt lopp hänvisar ni till den. Läs mer om det på Konsumentverket. Har ni inte genomfört ert lopp än kan det vara bra att skapa en klausul som beskriver vad som gäller angående återbetalning om arrangemanget, av olika anledningar, kommer att ställas in. Allmänna reklamationsnämnden (ARN) tog den 9 juni 2020 ett nytt beslut om vad som gäller vid inställda evenemang som till exempel motionslopp pga corona, här kan du läsa om det vägledande beslutet.
 

Vid frågan om återbetalning hänvisa till:
  • Information i villkor kring inställt lopp på er hemsida

  • Information i villkor kring inställt lopp på ev anmälningsbekräftelse

  • Deltagarens hemförsäkring


Förtydligande kring Folksams motionsloppsförsäkring

  • Motionsloppsförsäkringen återbetalar anmälningsavgift till motionsarrangemang som man inte kan delta i på grund av sjukdom eller olycksfall.

  • Motionsloppsförsäkringen återbetalar inte anmälningsavgiften till motionsarrangemang som ställs in eller som man inte kan delta i på grund av att man är satt i karantän.


Arenatävlingar

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postLånglopp

Kontaktperson

Jenny Sundqvist

Jenny Sundqvist
Motionslöpning och folkhälsa
a +46 10 476 53 59
e-post


 Sanktionsansökningar

Kontaktperson

Frida Lindström

Frida Lindström

a 0702 013 049
e-post


Avdelningar

Aktuellt just nu

Status mästerskap och galor

Sverige

Utomlands

Bestämmelser m m

Tävlingssystemet FRIDA