Hem / Tävling / Svenska mästerskap / SM-poäng

SM-poäng

På Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöten har samtliga 23 distrikt rösträtt. Förutom två grundmandat per distrikt baserar sig deras rösträtt på:

  • Respektive föreningars idrottsliga styrka och aktivitet mätt genom insatserna vid det senaste årets SM-tävlingar utomhus för seniorer, juniorer och ungdomar
  • Omfånget på LOK-stödet.

SM-insatserna värderas enl en poängskala som i princip går ut på att räkna antalet aktiva som tar en "poängplats", dvs en placering bland de 6 bästa i en SM-gren i åldersklassen.

De olika åldersklasserna viktas poängmässigt enl följande:

Åldersklass Beteckning Poäng
Senior M/K 1 p
22-årsjunior M22/K22 0.75 p
19-årsjunior P19/F19 0.5 p 
17-årsungdom P17/F17 0.25 p
16-årsungdom P16/F16 0.25 p
15-årsungdom P15/F15 0.25 p

Hela rösträttssystemet finns fastlagt i detalj i Svenska Friidrottsförbundets stadgar.

Anm: Fram t o m förbundsårsmötet 2009 hade de främsta föreningarna egen direkt rösträtt på grundval av de totala SM-poäng man samlat in under de två närmast föregående åren.