Arena

Listan omfattar alla WA- och EA-sanktionerade galor 2021 kompletterade med ett urval av andra tävlingar som bedömts av svenskt intresse.

Beteckningar:
DL = WA Diamond League
IWC = WA World Challenge
IAAF = Annan WA-sanktion
EAp = EA Premium
EAc = EA Classic
EA = Annan EA-sanktion

Utomlands program arena 2021