Castorama

CASTORMA 2022 är 42:a årgången av denna kastmångkamp.

CASTORAMA 2022 är öppen för alla friidrottare som representerar föreningar anslutna till SFIF.

CASTORAMA 2022 omfattar såväl individuella tävlingar för både män och kvinnor som en gemensam lagtävling.

CASTORAMA 2022 är en kastmångkamp där varje förening arrangerar sina egna deltävlingar och SFIF svarar för sammanställandet och uträknandet av de totala resultaten med utgångspunkt från inkomna resultatlistor.

Tävlingsperiod 2022

27 augusti - 23 oktober

Sanktionering

Sker enligt gängse regler av resp SDF.

Antal tävlingar

Förening får arrangera valfritt antal tävlingar. Varje sanktionerad tävling är öppen för deltagare från alla föreningar i hela landet. En aktiv får ställa upp i valfritt antal tävlingar.

Grenprogram och -ordning

Män: Kula/7.26, spjut/800, diskus/2.0, slägga/7.26.
Kvinnor: Kula/4.0, spjut/600, diskus/1.0, slägga/4.0.
Alla grenar måste avverkas i angiven ordning under en dag.

Antal försök/gren

Varje aktiv har rätt till högst fyra (4) försök i varje gren.

Poängtabeller

För CASTORAMA används speciella poängtabeller som kan laddas ned här i PDF-format (OBS: Ny upplaga 2021 där några tidigare tryckfel rättats!).
Anm: Tabellerna utgår från de internationella poängtabellerna från 1962 (män) resp 1971 (kvinnor).

Individuell tävling

För varje deltagare beräknas poängsumman för resultaten i de fyra delgrenarna. Endast tävlande som startat i alla fyra grenarna medräknas i CASTORAMA, oberoende av hur hög poängsumma som uppnåtts i övriga genar.

Lagtävling

Varje förening som haft en eller flera deltagare i en sanktionerad CASTORAMA-tävling deltar automatiskt i lagtävlingen. I lagtävlingen sammanräknas poäng för varje förenings max 12 bästa deltagare poängmässigt oavsett kön. Endast aktiva som fullföljt tävlingen, dvs startat i alla fyra delgrenarna, får medräknas i laget.

Protokoll

En särskild CASTORAMA-blankett kan laddas ned direkt härifrån friidrott.se och sedan printas ut i önskat antal. Dessa blanketter kan användas som tävlingsprotokoll och kan också fungera som resultatlista (= direkt kopia av protokollet, se nedan om Resultatrapportering).

Resultatlistor

Fullständiga resultatlistor (inkl alla som ev avbrutit sin kastmångkamp) skall förutom till SFIF Statistik (se nedan) även skickas till samtliga berörda SDF och föreningar.

Resultatrapportering

För resultatrapportering till SFIF Statistik finns två alternativ:

+ Inskannade kopior på CASTORAMA-protokollsblanketter
+ Excel-mallen avsedd för Mångkamp 1 dag (som kan laddas ned från friidrott.se).

Oberoende av metod skall resultaten skickas per e-post till SFIF Statistik, dvs till This is a mailto link !

SFIF Resultat svarar sedan för att resultaten kommer in i den speciella CASTORAMA-resultatbörsen och i förekommande fall i statistiken på friidrottsstatistik.se.

Sista rapportdag

För att medräknas i CASTORAMA 2022 skall resultatlista vara SFIF STATISTIK tillhanda per e-post senast den 31 oktober 2022.

Resultatredovisning

På friidrottsstatistik.se kommer de aktuella ställningarna såväl individuellt som i lag att uppdateras kontinuerligt på basis av inkomna resultatrapporter. Slutgiltiga resultat kommer att fastställas snarast efter att sista rapportdatum passerats.

Priser

De tre främsta föreningarna i lagtävlingen kommer att erhålla presentkort på resp 4000, 2500 och 1500 kronor.
Dessutom finns fyra uppmuntringspriser i form av presentkort på vardera 1500 kronor som allra övriga föreningar som har kompletta lag (12 aktiva) har chans på.
Presentkorten skall användas för inköp av kastredskap via SFIF.

Historik

Eftersom CASTORAMA är en över fyra decennier lång hösttradition i svensk friidrott finns det underlag för en fyllig statistisk historik som ger intressanta perspektiv på dagens prestationer:

+ 100-bästa listor genom tiderna för alla tre tävlingsklasserna, dvs lag, kvinnor och män

+ Årsredovisningar av kompletta lagtävlingen plus topp-25 individuellt för män resp kvinnor för varje år 1997-2019  

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png