Veckans grenar 2021

Från och med 1 juni kan vi äntligen välkomna alla aktiva, oavsett ålder och resultatnivå, till friidrottens tävlingsarenor.

Inledningsvis tillåts maximalt 150 aktiva på arenan samtidigt. Det är alltså angeläget att våra tävlingar fortfarande bedrivs småskaligt, lokalt och ansvarsfullt, och därför väljer vi att återlansera förra årets succékoncept Veckans grenar, som i år kan genomföras under perioden 7 juni - 1 augusti!

 Veckans grenar är:

  • En sprint-/häckgren
  • En medel-/långdistansgren
  • En hoppgren
  • En kastgren
  • En lag- eller individuell tävlingsform för barn

Inom Veckans grenar är alla föreningar välkomna att arrangera tävlingar för sina egna medlemmar och aktiva från närområdet.

Veckans grenar, juni–juli 2021:

 

Sprint/häck

Medel/lång

Hopp   

Kast

Tävlingsform för barn

Vecka 23

60/80/100m

1500m/2000m

Längd

Slägga

Lagtävling

Vecka 24

Lång häck (200-400m)

3000/5000m

Stav

Kula

Öppet hus

Vecka 25

200/300/400m

Hinder

Tresteg

Spjut

Lopp (landsväg, terräng, OCR)

Vecka 26

Kort häck (60-110m)

600/800/1000m

Höjd

Diskus

Mångkamp

Vecka 27

60/80/100m

1500/2000m

Längd

Slägga

Lagtävling

Vecka 28

Lång häck (200-400m)

3000/5000m

Stav

Kula

Öppet hus

Vecka 29

200/300/400m

Hinder

Tresteg

Spjut

Lopp (landsväg, terräng, OCR)

Vecka 30

Kort häck (60-110m)

600/800/1000m

Höjd

Diskus

Mångkamp

Vill er förening arrangera Veckans grenar?

Då ska ni skicka in sanktionsansökan (=anmäla era tävlingstillfällen) till ert distriktsförbund. Klicka på knappen nedan för att komma till formuläret!

Länk till formulär för sanktionsansökan

Arrangörens ansvar

En inskickad sanktionsansökan innebär att arrangören intygar att:

  • Domarna/funktionärerna har den kompetens som krävs för att tävlingen ska kunna genomföras i överensstämmelse med friidrottens tävlingsregler.
  • Tävlingen kan genomföras på ett säkert sätt, med särskilt fokus på kastsektorer med omgivande säkerhetsområde för långa kast.
  • Grenledarna ansvarar för att fördela arbetsuppgifter inom sitt funktionärsteam så att alla förstår sin uppgift och gör rätt.
  • Resultat från tävlingen rapporteras in – helst samma dag – och att den som rapporterar resultat vet hur resultatlistan ska ställas upp.

Resultatrapportering (aktiva 12 år/äldre)

Prestationer i ”veckans grenar” och övriga lokala arenatävlingar är giltiga som tävlingsresultat om minst två personer deltagit i grenen (oavsett om dessa tillhör samma tävlingsklass eller inte). Efter genomförd tävling – helst under samma dag som tävlingen genomförs – ska samtliga resultat redovisas till Svensk Friidrott, antingen via det tävlingsadministrationsprogram som föreningen redan använder eller i Svensk Friidrotts excelmall för resultatlista från Veckans grenar.

Aktivitetsrapport (aktiva 11 år/yngre)

Om ni genomför Veckans grenar för barn ska tävlingen redovisas i denna aktivitetsrapport.