Hem / Tävling / Tävlingsprogram / Tävlingsprogram Sverige / Elittävlingar våren -21

Elittävlingar våren -21

Uppdaterat 23 april

Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2020-12-14) framgår att idrottsföreningar bör avstå från att ordna eller delta i tävlingar, med undantag av sådan idrott som är yrkesmässig. På denna sida beskrivs Svensk Friidrotts ramar för elittävlingar till och med 31 maj 2021.

Vilka får tävla?

För att en aktiv ska få delta i "yrkesmässig" tävlingsverksamhet ska ett antal kriterier vara uppfyllda. Läs mer om definitionen för elitnivå här.

Elitaktiva har även möjlighet att delta i lokala ungdomstävlingar utifrån de premisser som gäller för den typen av tävling. Exempelvis måste elitaktiva bredriva sin träning inom samma distrikt som ungdomstävlingen arrangeras i då ungdomstälivingar bara vänders sig till deltagare inom distriktet.

Anvisningar för arrangörer

Sanktionsansökan

Senast åtta dagar före tävling ska arrangör söka sanktion. Sanktion kan enbart sökas på denna blankett (pdf), som skickas till This is a mailto link.

Eftersom anvisningarna för arrangörer har förändrats flera gånger under de senaste månaderna måste sanktionsansökan skickas in för samtliga tävlingar så länge möjligheten att delta i tävlingar är begränsad till elitaktiva.

Tillsvidare är tävlingar som genomförs enligt dessa bestämmelser befriade från den sanktionsavgift som normalt finns för centralt sanktionerade tävlingar.

Förbundsstyrelsen kommer att behandla frågan om sanktionsavgifter under tävlingsåret 2021 vid sitt nästkommande möte den 23 april.

Kontroll av aktivas tävlingsskor

Aktiva som siktar på att bli uttagna till internationella mästerskap måste kunna få sina tävlingsskor kontrollerade av arrangören, så att det inte råder något tvivel om att deras resultat är fullt giltiga enligt Internationella Friidrottsförbundets "Technical Rule 5".

Små startfält

I teknikgrenar, där de aktiva är nära varandra – och funktionärer – under längre tid, är det angeläget att startfälten blir små. Maximalt 16 deltagare kan tävla i hopp- och kastgrenar, om de delas upp i två grupper som, medan de väntar på sin tur, enbart får vara på den sida av ansatsbana/höjdbädd/kastring de blir placerade på. Området runt teknikgrenarna möbleras med 8 stolar på varje sida. Stolarna placeras med ca 2 meters avstånd.

I löpgrenar tillåts maximalt följande antal deltagare i ett heat:
 
• 800m med start på skilda banor: Maximalt en löpare per bana.
• 600m-800m med start på gemensam bana: Maximalt 10 löpare per heat.
• 1000m–3000m med gruppstart: Maximalt 14 löpare per heat, varav nio på bakre och fem på främre startlinje.
• 5000m–10000m med gruppstart: Maximalt 18 löpare per heat, varav 12 på bakre och sex på främre startlinje.
• Lopp utanför arena: Maximalt 20 löpare per heat. Observera dock att ordningslagen/begränsningsförordningen gäller för arrangemang på allmän plats.