Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 11 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 
Vid centrala arrangemang såsom landskamper, SM- och GP-tävlingar gäller krav på att grenledarna, i varierande antal, måste vara Förbundsdomare.
 
Förbundsdomarutbildningen, som är den högsta nationella domarutbildningen, handlar om domarens roll, ansvar och förhållningssätt med särskild inriktning på grenledarens roll.
 

Kursen omfattar en hel helg - lördag och söndag inkl lördag kväll - och arrangeras årligen, normalt i november månad.

Det är inte en regelkurs utan fokus ligger framförallt på "det som inte står i regelboken" och ambitionen är att deltagarna ska uppleva kursen som en extra stimulans utöver regelparagraferna.
 

Syftet är att en förbundsdomare inte bara skall behärska reglerna utan också skall kunna se till helheten i tävlingen. Några av huvudrubrikerna ur kursprogrammet understryker detta:

* Friidrottens oskrivna regler

* Domarens roll och agerande inför publik

* Antal och placering av funktionärer

* Tekniska hjälpmedel i friidrott

* Grenledarens roll vid olika typer av tävlingar

Självklart är dock regelboken den fasta grund som varje domare måste stå på för att kunna utföra sin uppgift. Därför genomförs under kurshelgen ett skriftligt regelkunskapsprov som består av två delar, en del där man får använda regelboken och en större del utan den.

Man kan välja att skriva antingen ett "allmänt" prov med frågor från alla friidrottens grenar eller ett prov där de grenspecifika frågorna kommer från en av grengrupperna löpning, hopp och kast.

För att bli legitimerad förbundsdomare måste man bli godkänd på det skriftliga provet. 

 

Fortbildning

Eftersom friidrottens regler och tävlingsformer hela tiden utvecklas är det viktigt att som "utexaminerad" förbundsdomare inte slå sig till ro utan att själv utvecklas.

Det handlar både om att hålla sina faktakunskaper om regler och tävlingsbestämmelser à jour och om att lära sig av egna och andras erfarenheter.

 

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-post
 

 
Ingen förbundsdomarkurs kommer att genomföras under år 2020, p g a coronapandemin.

Även kursen som var planerad till april 2021
är inställd på grund av fortsatt hög spridning av coronasmitta i landet.


Nästa planerade kurstillfälle:
november 2021


 

Avdelningar

Intro