Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 10 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Förbundseltidtagarutbildningen
 


 
För korrekta resultat i löpgrenar är det nödvändigt inte bara att starten har varit regelriktig utan också att målfunktionens fastställande av placeringar och tider skötts kompetent.
 

Att ansvara för eltiden är alltså ett viktigt uppdrag på varje tävling. Ett uppdrag som inte bara handlar om att vara "maskinist" utan framförallt om aunna regler och ha förmågan hantera olika typer av skeenden och händelser som kan förekomma.

Förbundseltidtagarutbildningen är en 1-dagskurs som genomförs med några års mellanrum. Genomgången kurs är ett krav för att vara eltidsansvarig på SM-tävlingar, landskamper o dyl.

Förbundseltidtagarutbildningen fokuserar på själva domarrollen och det övergripande ansvaret med följande tre huvudteman:

* Organisation av målfunktionen
* Vad är ett "bra" målfoto?
* Utvärdering av målfoton


Det är alltså inte teknisk handhavandekurs för en specifik utrustning.

Målkameran är visserligen ett fantastiskt arbetsredskap men den ger inga resultat "av sig själv" utan för att de aktiva skall erhålla korrekta resultat krävs rätt arbetsrutiner och kompetent agerande av eltidsansvariga. 

 

Avdelningar

Intro