Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter
Gruppanmälan till föräldrautbildningenNär föreningen tar initiativet till att föräldrautbildningen genomförs i en föräldragrupp ska arrangemanget anmälas som en lärgrupp via utbildningsmodulen på föreningens Idrott online-sida.

Ta gärna en kontakt med föreningens SISU-kontakt (eller SISU-distriktets "friidrottskonsulent") för vägledning.

Välj studieplanen som heter "Förenings- och förbundsutveckling - Friidrottsförälder".


friidrottsforalder.jpg

Välj sedan antalet tillfällen. Ange:
 
  • Ett tillfälle för varje gång föräldragruppen träffas för att diskutera innehållet i föräldrautbildningen
  • Ett tillfälle för de delar av föräldrautbildningen varje förälder genomgår föräldrautbildningens olika teman på egen hand.

Ange antalet utbildningstimmar à 45 minuter. Räkna med att den individuella delen av utbildningen tar tre utbildningstimmar.

Beroende på vilket upplägg föreningen väljer kan det alltså bli olika antal tillfällen och utbildningstimmar. Här följer några exempel:


Tillvägagångssätt Antal
tillfällen
Antal
utb.timmar
Föräldrautbildningen introduceras under 45 minuter på föräldramöte och varje förälder genomgår sedan utbildningsmomenten på egen hand. 2 4
Föräldrarna genomgår utbildningsmomenten inför ett föräldramöte och utbildningen avslutas med en diskussion på ett föräldramöte under 90 minuter. 2 5
Föräldrautbildningen introduceras under 45 minuter på föräldramöte. Utbildningens teman genomförs sedan av varje förälder på hemmaplan. Avslutning med en 45 minuters diskussion på uppföljande föräldramöte. 3 5
Utbildningen genomförs som en längre process där föräldragruppen träffas för 45 minuters diskussion om varje tema i utbildningen. Däremellan tar varje förälder del av innehållet i respektive tema på egen hand. 7 9

När utbildningen påbörjas ska länken http://idrottonline.se/SvenskaFriidrottsforbundet/friidrottsforalder/Introduktion spridas till deltagarna.

Varje deltagare i föräldrautbildningen ska anmälas med fullständigt personnummer och när utbildningen är slutförd ska den slutrapporteras i utbildningsmodulen.

Kontaktperson

Daniel Bergin

Daniel Bergin
Tävlingsansvarig
a 010-476 53 36
e-postAvdelningar

Intro

Studieplaner

Gruppanmälan

Individuell anmälan