Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Torsdag 3 december 2020

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


 Friidrottens organisationsledare
 

 


Mål

Det övergripande målet förd Svensk friidrotts "nya" organisationsutbildning är en STARK LOKAL FRIIDROTT där föreningarna arbetar långsiktigt och "vet vad de vill".

I utbildningen "Friidrottens organsiationsledare" ges deltagarna möjlighet att diskutera och belysa friidrottens långsiktiga viktiga frågor:

Hur knyter föreningen an till samhället och marknaden? Vilka marknader vill vi vara med på? Är friidrotten en träningsidrott eller måste man sikta på medaljer för att vara friidrottare?

Vem är friidrotten till för? Vilka utvecklingspotentialer finns i svensk friidrott? Hur tar vi tillvara dessa? Hur bidrar vår förening till att utveckla svensk friidrott?

Utbildningen ger styrelsemedlemmar och andra organisationsledare ett grundläggande stöd för att stärka sitt ledarskap inom friidrotten och en känsla av att de kan vara med och påverka framtiden för svensk friidrott.

Utbildningen kompletterar utbildningar för tränare och funktionärer och lyfter det "strategiska ledarskapet" inom friidrotten.

Utbildningen ska ge verktyg till föreningsutveckling och bygga nätverk mellan föreningar och dess ledare. 

 

Målgrupp

Utbildningen är till för organisationsledare i Sveriges friidrottsföreningar, dvs styrelse- och kommittéledamöter, valberedning, projektledare, anställda m fl som har intresse och ambition att medverka i sin förenings långsiktiga utveckling.

Vi ställer kravet att varje förening som deltar i utbildningen anmäler minst tre deltagare till kursen och gärna en blandning av erfarna och nya ledare.

Självklart är önskemålet att hela styrelsen deltar, men föreningen kan gärna komplettera med andra nyckelpersoner i verksamheten.

Vi ser utbildningen som ett lysande tillfälle att starta en medveten utvecklingsprocess i föreningen. 

 

Innehåll

Kursen ger dels en grundläggande förståelse för de villkor Sveriges friidrottsföreningar lever i, dels utrymme för diskussion om möjligheter som finns inom och utanför den egna föreningen.

Följande fem teman genomarbetas under utbildningsdagen:

1. Friidrotten och omvärlden
2. Föreningens nuläge
3. Fyra marknader:
  - Klassisk friidrott
  - Löpning
  - Ha kul och träna
  - Friidrott en livsstil
4. Friidrottens utbildningar
5. Föreningens helhet

 

 

Utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet består av en serie PowerPoint-bilder. Vid utbildningstillfället använder kursledaren ett urval av dessa bilder som underlag för föreläsning och diskussion med deltagarna/gruppen.

Det finns också en deltagarpärm. Delar av materialet där används under utbildningsdagen men huvuddelen är till för den kommande utvecklingsverksamheten i den egna föreningen.

 

Genomförande

Utbildningen genomförs som en heldag, antingen samlat under en dag eller uppdelad på kväll/förmiddag med övernattning. Utformningen bestäms av utbildningssamordnaren i lokalt UC.

 

 

Kontaktperson

Björn Lindén

Björn Lindén

a 010-476 53 35
e-post

Avdelningar

Intro