Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Lördag 16 januari 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


NIU- tillstyrkan perioden 2019-2023Alla NIU-skolor som tillstyrktes 2015 ska nu på nytt ansöka om tillstyrkan från Svenska Friidrottsförbundet för att får göra antagning 2019. Samtidigt finns möjligheten för nya skolor som önskar starta upp NIU att ansöka om tillstyrkan. Observera även Skolverkets nya regler avseende lärarlegitimation för specialidrottslärare.

Ansökan ska göras senast 20 oktober 2017 till Svenska Friidrottsförbundet via webbformulär. En arbetsgrupp från Svenska Friidrottsförbundet går sedan igenom inkomna ansökningar under oktober-november innan ett styrelsebeslut tas i december om vilka orter som blir tillstyrkta. Senast den 15 januari 2018 ska huvudman fått styrelsebeslutet från Svenska Friidrottsförbundet och den 31 januari 2018 ska skolans ansökan tillsammans med beslut om tillstyrkan skickas in till Skolverket. Ansökningsformulär för detta finns tillgängliga på myndighetens webbplats mellan 1 november och 31 januari.


Till grund för vad Svenska Friidrottsförbundet tittar på i samband för tillstyrkan ligger det av Riksidrottsförbundet (RF) framtagna vägledningsdokumentet. Utöver detta har Svenska Friidrottsförbundet två specifika krav som ska tillses;

1. Vid fler än 12 elever ska lärarresursen ökas procentuellt för att vid 24 elever motsvara en heltidstjänst.

2. Huvudmannen ska samråda med Svenska Friidrottsförbundet vid tränaranställningar liksom vid vikariat. Samtliga anställda tränare ska minst ha Svenska Friidrottsförbundets Certified Coach-utbildning eller motsvarande nivå i SFIF:s tidigare utbildningsprogram.

 

Ansökningsförmulär för tillstyrkan av NIU under perioden 2019-2023.

Kontaktperson

Sofia Kuylser

Sofia Kuylser
Studier/ landslag
a 0766984746
e-post


Kontaktperson

Dejan Mirkovic

Dejan Mirkovic
Studier/landslag
a 073-600 43 44
e-post


Avdelningar

Intro

NIU- tillstyrkan 2019-2023

>