Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Söndag 11 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten


Både Riksidrottsuniversiteten (RIU) och de Elitidrottsvänliga lärosätena /EVL) har som uppdrag att underlätta och stödja de studenter som vill kombinera elitidrott med högskolestudier utifrån olika utvecklingsdelar. För avtalsperioden 2018-2022 gäller följande utvecklingsdelar;
  • Utbildning - möjlighet till individuellt anpassade studier för elitidrottare
  • Elitidrott - utvecklingsmiljö för elitidrottare i samarbete med SF
  • Utbildningssatsningar - särskilda utbildningssatsningar i samarbete med RF
  • Forskning och utveckling - samverkan mellan lärosätet och idrottsrörelsen avseende praktiknära forskning och utveckling.

En mer ingående beskrivning av vad dessa utvecklingsdelar innebär för dig som student kan du läsa på 
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten/

Skillnaden mellan ett RIU och ett EVL ligger i att samtliga RIU:n har ett formellt avtal med RF som formaliserar arbetet med exempelvis särskilda utbildninssatsningar och den praktiknära idrottsforskningen. Detta hindrar dock inte EVL från att även de arbeta med dessa delar. Svensk Friidrott, SFIF, har idag särskilda avtal med Umeå Universitet, Linnéuniversitetet i Växjö, Malmö högskola, Karlstad universitet och Högskolan Dalarna. Du kan läsa specifkt om Athletic Development Center (ADC) i Växjö och Friidrottens Prestations Centrum (FPC) i Umeå under deras respektive flik. Utöver Svensk Friidrotts befintliga elitmiljöer med särskilda avtal kan friidrottare som önskar kombinera elitidrott och högskolestudier med fördel söka till ett RIU eller EVL.

Följande lärosäten gavs möjligheten att bli RIU eller EVL för avtalsperioden 2018-2022:
Riksidrottsuniversitet
Gymnastik- och idrottshögskolan, Stockholm
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Göteborgs Universitet
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Högskolan i Halmstad
Malmö Universitet
Mittuniversitetet, Sundsvall
Umeå Universitet

Elitidrottsvänliga Lärosäten
Belkinge Tekniska Högskola
Högskolan Dalarna
Högskolan Jönköping
Högskolan Kristianstad
Högskolan Väst
Karlstad universitet
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Uppsala universitet
Örebro universitet

I de nationella riktlinjerna för elitidrottares dubbla karriärer, framtagna av RF, går att läsa att "en RIU-/EVL-student är en potentiell eller aktuell landslagsidrottare som bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga". Vidare står att en potentiell landslagsidrottare kan anses vara "en elitidrottsstudent inom individuell idrott som (a) är identifierad av eller deltar i landslagets utvecklingsverksamhet, (b) bedöms på sikt (2-5 år) kunna ta en plats i landslaget eller tävlar på högsta internationella nivå". En aktuell landslagsidrottare kan anses vara "en elitidrottsstudent som kontinuerligt är uttagen i landslag med satsning mot internationella mästerskap (EM, VM, OS och Paralympics) och via sitt SF genomför tränings- och tävlingsverksamhet utifrån en utvecklingsplan med målet att prestera på internationell nivå".


SFIF har gjort bedömningen att en aktuell landslagsidrottare är en aktiv som följer Svenska Friidrottsförbundets resultatutvecklingsnivåer för internationell elit, "nivå ett" i nedan länkat dokument. En potentiell landslagsidrottare är en aktiv som följer resultatutvecklingsnivåerna för nationell elit, "nivå två" i nedan länkat dokument, eller vid något tillfälle de senaste två åren gjort någon form av landskamp eller internationellt mästerskap för seniorer eller juniorer.

Svensk Friidrotts resultatutvecklingsnivåer kan du se här.

Vid särskilda skäl kan undantag göras och skall då godkännas av förbundskaptenen, sportchef samt grengruppsansvarig vid Svensk Friidrotts prestationscentrum.

Du som studerar på ett RIU eller EVL behöver fylla i en ansökan och skicka in blanketten per mail eller i original via post till Sofia Kuylser, sofia.kuylser@friidrott.se, för påskrift innan du kan lämna in den till ditt universitet eller högskola. Notera att du inte kan fota en ifylld blankett och maila denna utan behöver fylla i den elektroniskt och maila alternativt fylla i manuellt, scanna och maila eller skicka per post. Blanketten hittar du här.

Läs gärna mer på RFs hemsida vad RIU och EVL innebär.
https://www.rf.se/RFarbetarmed/Elitidrott/riksidrottsuniversitetochelitidrottsvanligalarosaten/

Kontaktperson

Sofia Kuylser

Sofia Kuylser
Studier/ landslag
a 0766984746
e-post