Officiellt organ för Svenska Friidrottsförbundet

Onsdag 14 april 2021

Friidrott.se:s arkiv:
Resultat
Statistik

 

Sök på friidrott.se

Kontaktinformation

Svensk Friidrott

Svenska Friidrottsförbundet

Post- och besöksadress:
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm

Tel: 010-476 53 30 vxl
Fax: 08-724 68 61
E-post: info@friidrott.se

Bankgiro: 332-1387
Org.nr: 802001-0719

Sociala medier:
@svenskfriidrott, 
#svenskfriidrott
 

Generalsekreterare och ansvarig utgivare

Stefan Olsson
010-476 53 41

Utgivningsbevis

Nr 2008-033

Redaktionen friidrott.se

Gustav Orbring
redaktör
072-525 96 32

Information och media

Hillevi Thor
072-559 17 78
(Pressjour)

Läs mer Samtliga kontakter


Universitetsstudier i USA

Under senare år har ett antal aktiva valt att förlägga sin idrotts- och studiesatsning till USA. Vanligtvis är studier i USA fördelaktiga ur ekonomisk aspekt. Engelskan som språk, miljöombytet och vistelsen i en ny kultur upplevs dessutom förmodligen givande för de flesta.

För många aktiva är det dock inte problemfritt att studera i USA. De vanligt förekommande problemen för svenska friidrottare är av två skilda slag. Det ena är att studierna ej alltid ger behörighet inom yrkeslivet i vårt land. Det andra är att den aktive ofta avkrävs toppform och en omfattande tävlingsinsats under tidig vår. Många aktiva, i synnerhet de som ej tillhör den internationella eliten, får därför stora problem med att vara i form under den svenska och europeiska tävlingssäsongen, vilket för de flesta friidrottare är säsongens huvudmål. Ytterligare en nackdel för elitfriidrottare är att det i vissa grenar kan råda brist på tävlingar med en godtagbar konkurens i USA.

Från Svenska Friidrottsförbundets sida vill vi därför rekommendera att de aktiva tar i övervägande att förena sin studiesatsning med friidrottsträning i vårt land i stället för i USA.
I Sverige har vi en kompetent tränarkår och genom våra inomhushallar kan vi erbjuda goda träningsmiljöer året runt. Vi vet vad högskoleutbildningen ger för behörighet och den aktive fattar själv beslut om formtoppningen och tävlingssäsongen. Som ett alternativ till USA har Svenska Friidrottsförbundet tre högskolekoncept där friidrottare kan förena idrott med studier. Ett är Dalarnas Högskola i Borlänge för medel- och långdistansare. De två andra är Karlstads och Umeås Universitet som riktar sig till samtliga friidrottsgrenar.

Till dig som är intresserad av USA-studier har vi följande rekommendationer.

1. Överväg att först studera vid svensk högskola något år så att Du är mera klar över åt vilket håll utbildningen tar vägen. Du kommer ändå att fullt ut kunna nyttja möjligheterna i USA där Du i normala fall högst kan studera under fyra år vilket ska ha skett före det Du fyllt 25 år.

2. Var ute i mycket god tid, ett år i förväg enligt Fulbright Commission (se nedan). Exempelvis genomförs den normalt sett obligatoriska SAT-testen ej så ofta.

3. Förhållandena för friidrottarna vid de olika Universiteen kan ganska snabbt förändras från ett år till ett annat. Lyssna därför gärna med aktiva som är/har varit i USA nyligen, alternativt med tränare som har haft aktiva i USA.

4. Det finns 500-600 olika universitet som har friidrott av något slag. Information om detta finns på NCAA (National Collegiate Athletic Association) hemsida på adressen http://www.ncaa.org/. Där finns oändligt med information, så man bör veta vilket/vilka universitet man är intresserad av, eller till vilken del av USA man vill komma. Viss information om studier i USA finns också på www.petersons.com.

5. Diverse intressant information om USA-studier och språktest erhålls av Fulbright Commission, Vasagatan 15-17, 4 tr, 111 20 Stockholm, tel 08-10 64 50. Fax 08-14 10 64 Man bör dock börja med en bandad information på tel 08-578 90 089. Fulbright Commission har också uppdaterade friidrottsspecifika handböcker som aktiva kan få ta del av. Besök bör förbokas via telefon.