Hem / Vår friidrott / Trygg Friidrott / HBTQI + Friidrott / Vanliga frågor om Policy för friidrottare med transerfarenhet

Vanliga frågor om Policy för friidrottare med transerfarenhet

Varför har Svenska Friidrottsförbundet antagit en policy för friidrottare med transerfarenhet?

Svenska Friidrottsförbundets uppdrag är att bedriva en verksamhet fri från diskriminering och som är öppen för alla. Det gör vi bland annat genom att skapa förutsättningar för delaktighet. Vi arbetar för att bedriva en verksamhet som präglas av trygghet, glädje, gemenskap och öppenhet.

Vi vet att en friidrott fri från diskriminering är en förutsättning för att fler ska hitta till, delta i och stanna kvar i friidrotten. För föreningar och idrottsledare är bemötande, språk och arbete kring detta avgörande för att policyn ska fungera i praktiken.

Vilka berörs av policyn?

De som berörs närmast av policyn är friidrottande barn och unga upp till 18 år med transerfarenhet samt transpersoner över 18 år som deltar i bredd- och motionstävlingar. De har nu möjlighet att vara delaktiga i friidrottens tävlingar på sina villkor. Policyn innebär inte att aktiva utan transerfarenhet fritt kan välja tävlingsklass

Det är också viktigt för föreningar och arrangörer att vara medvetna om hur de kan vara delaktiga i att skapa trygga miljöer för friidrottare med transerfarenhet.

Finns det risk för att tävlingarna blir orättvisa?

En förekommande farhåga kring inkludering av friidrottare med transerfarenhet i tävlingsverksamheten är oron för att tävlingar kan upplevas orättvisa eller att motivationen hos andra deltagare kan hämmas. Detta rör primärt transkvinnors deltagande eller att cispersoner avsiktligt skulle delta i annan klass för att skaffa sig fördelar. Känner du en sådan oro uppmanar vi dig att ta del av forskning, medicinsk information och individers upplevelser. Följ gärna hänvisningar till mer läsning.

Alla unga individers psykologiska och fysiologiska utveckling ser olika ut. Vi utvecklas olika och i olika takt, och det är något som är tydligt inom flera aspekter av friidrotten. Vi är därför också vana att se till individens unika potential och utvecklingsresa i första hand.

Tävlingstillfället ska därför vara en möjlighet för alla att kunna känna delaktighet, att mäta utvecklingen mot de egna målsättningarna och att dela den upplevelsen med andra. Detta är viktigt för att alla ska kunna känna glädjen i att fortsätta med friidrott och få vara en del av gemenskapen.

Vilka tävlingar appliceras policyn på?

Alla tävlingar på bredd- och motionsnivå, oavsett gren.

Vilka tävlingar appliceras policyn inte på?

Policyn kan inte tillämpas på följande tävlingar under 2022:

 • Samtliga SM-tävlingar
 • Tävlingar som har internationell sanktion och/eller ingår i World Athletics rankingkategori E och högre.

En arbetsgrupp på förbundet arbetar vidare med elitklassificering inför kommande säsonger.

Vad gäller för vuxna och unga transpersoner över 18 år kopplat till elittävlingar?

För denna målgrupp finns en rutin utifrån ett medicinskt protokoll som hanteras med stöd av Svenska Friidrottsförbundets medicinska kommitté.

Hur sker hanteringen av tävlingsintyg?

Tävlingsintyg utfärdas av Svenska Friidrottsförbundet och hanteringen sker med sekretess utifrån dialog med berörda parter. Tävlingsintyget gäller under 12 månader och den aktive tävlar endast i de klasser tävlingsintyget intygar. 

Hur fortgår arbetet med implementeringen av policyn?

Under hösten intensifieras arbetet i en arbetsgrupp på förbundet med uppdraget att arbeta vidare med policyn utifrån flera perspektiv, bland annat utifrån elitinriktad idrott och rekord.

Var kan jag hitta mer information?

RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) – hemsida: https://www.rfsl.se/hbtqi-fakta/

Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png