Hem / Vår friidrott / Trygg Friidrott / Rådet för Trygg Friidrott / Möt Rådet för Trygg Friidrott

Möt Rådet för Trygg Friidrott

 
Freja Jernstig, ordförande
Vad är trygg friidrott för dig?
För mig innebär ett tryggt deltagande inom svensk friidrott att kunna känna sig inkluderad och accepterad oavsett vem du är. En trygg miljö är för mig kopplad till gemenskap och jämställdhet. Detta kommer inte av sig själv, utan är beroende av ett aktivt arbete för en friidrott fri från mobbning, trakasserier, övergrepp och våld. För att kunna känna sig trygg tror jag även att man behöver veta hur man går tillväga om man känner sig illa behandlad på något sätt, samt en känna en tillit kring att man blir tagen på allvar. Det är därför jag ser att Rådet för Trygg Friidrott behövs.

Vad vill du bidra med till rådets arbete?
Jag kommer att bidra med ett professionellt och empatiskt bemötande till de som hör av sig till oss. För mig är det viktigt att lyssna på individens upplevelse, för att sedan kunna ge rätt stöd och hjälp utifrån de rutiner och riktlinjer vi arbetar utifrån. Jag kommer även att bidra med psykologisk kunskap på individ-, grupp- och organisationsnivå, vilket jag tror kommer kunna hjälpa oss i rådet att kunna möta de ärenden som kommer till oss på ett sätt som hjälper oss att skapa en tryggare friidrott på alla nivåer.

Hanna-Mia Persdotter
Vad är trygg friidrott för dig?
Inom friidrotten ska du kunna förvänta dig att bli behandlad rättvist och med respekt. Trygg friidrott är för mig att detta alltid efterföljs. Vid varje träning, varje tävling och vid alla andra tillfällen man kan tänka sig.

Vad vill du att bidra med till rådets arbete?
Med många erfarenheter från ett långt idrottsliv hoppas jag kunna bidra med en förståelse för problematik som kan uppkomma i olika situationer. I rådet vill jag arbeta för att de som kontaktar oss 
känner ett förtroende och att deras berättelser leder till förändring.


Huvudsponsor

 • Bauhaus logotyp

Nationella partners

 • Craft-Logo-BLK.png
 • Folkpool logga
 • Medley logga
 • NeH logga

Officiella partners

 • Folkspel logotyp
 • Scandic logga
 • Nestle logga
 • Fabege logga
 •  
 • Wato_Logo_Blue_RGB_190308.png
 •  
 •  
 • BRIXLY_Logo_C100M77Y45K48[25].jpg
 •  
 • Eleda_CMYK[72].jpg
 • aleris.png