Annons

Annons

Västsvenskas årsmöte 2024

VÄSTSVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDETS FÖRENINGAR KALLAS TILL ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 24 FEBRUARI 2024, KL.13.00 PLATS: Friidrottens Hus, Göteborg

Det är dags att kalla till årsmöte för Västsvenska Friidrottsförbundet.

Vid årsmötet kommer verksamhetsplan och budget fastställas, tas ställning till ev. motioner, besluta om avgifter, välja ordförande, styrelseledamöter, revisorer, valberedning och ombud till Svensk Friidrotts årsmöte den 23-24/3 i Uddevalla.

Årsmötet kommer genomföras fysiskt men det finns möjlighet att vara med digitalt för dem som har svårt att medverka på plats i Friidrottens Hus, Göteborg (Stora konferenslokalen). Vi hoppas såklart att flera kan komma till Göteborg så vi får lära känna varandra och ha bra årsmötesförhandlingar. Vi inleder årsmötet med ett temaföredrag kl. 11.00 och innan årsmötet äter de mötesdeltagare som deltar fysiskt en gemensam lunch 12.00. Västsvenska FIFs årsmöte börjar kl.13.00.

Inbjudan Västsvenska FIF - Årsmöte

ANMÄLAN

Verksamhetsberättelse 2023

Årsmöteshandlingar 2024