Annons

Annons

Daniel Ståhl (12)

FOTO: DECA TEXT&BILD

PM för Karlstad Folksam Grand Prix, 5 juli 2023

IF Göta Karlstad har den stora äran att hälsa samtliga deltagare hjärtligt välkomna till Karlstad GP, en deltävling i Folksam Grand Prix-serien. Vi hoppas på mycket publik, härlig stämning och bra resultat!

Tävlingsplats                        

Sola arena, Johan Banérs väg 5, 653 48 Karlstad.

Parkering

Parkering för aktiva och ledare kommer att finnas i begränsat antal i anslutning till Eva-Lisa Holtz arena och därefter kommer vi hänvisa parkering till Norra fältet söder om Sola arena. Kom ihåg att erlägga avgift.

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften, ordinarie 150:-/gren. Avgiften faktureras efter tävlingen.

Efteranmälan

Det finns endast i undantagsfall utrymme för efteranmälan. Sådan sker genom personlig kontakt (e-post) med Johan Engberg (se nedan) senast tisdagen den 4 juli. Under tävlingsdagen mottages inga efteranmälningar. Efteranmälan kostar 300:-/gren.

Återbud

Samtliga återbud skall meddelas via mail johan.engberg@ifgota.se senast kl 18.00 dagen innan tävling. Om inte så sker, debiteras en trasselavgift på 1000 kr.

Galahotell

Officiellt Galahotell är Scandic Klarälven, tel 054-776 45 13, beläget cirka 1,5 km från Sola arena.

Athletes’ office

På Scandic Klarälven finns en infodisk/Athletes’office, som är bemannad 3 till 6 juli. Där kan man få PM, tidsprogram, kartor över Karlstad, här meddelas också resetider etc. Nummerlappar delas ut på tävlingshotellet på tävlingsdagen fram till 11.30 för de som bor där. Övriga nummerlappar finns i aktivas entré från 12.30 tävlingsdagen.

Massage

Massör och sjukgymnast finns på Scandic Klarälven tisdag dag eftermiddag/kväll och onsdag fram till 13.00, bokning direkt på plats, det finns dock ett begränsat antal tider. Mer info vid athletes office.

Internet/Gym/Pool

Det finns trådlöst internet på alla rum, logga in på Scandic Easy. Hotellet har ett gym och tillsammans med inomhuspoolen utgör det ett fint tillfälle för träning/relax.

Tidsprogram

Definitivt tidsprogram kommer att finnas på hemsidan från 2 juli.

Väntelista

I vissa grenar förebehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare. Kontakta Johan Engberg eller besök vår hemsida, www.folksamgrandprix.se för information.

Heatindelning/Seedning

Se www.folksamgrandprix.se.

Entré

För aktiva och ledare används entré C, ingången närmast Eva-Lisa Holtz arena. Varje aktiv får ha med sig en ackrediterad ledare in på arenan. Ledar-ackrediteringen fås på plats och behöver inte föranmälas.

Aktivas läktare

Aktiva och ledare hänvisas till ståplatsläktaren i första kurvan.

Omklädning

Omklädningsrummen finns under huvudläktaren på Sola Arena eller i uppvärmningsarenan och det finns ett rum vardera för damer och herrar.

Nummerlappar/Avprickning

Nummerlapp erhålls samtidigt som man skriver på avprickningslistan vid inpassering på arenan. Nummerlappsutdelningen är öppen från 12.30 den 5 juli. Absolut senaste avprickning är 90 min före grenstart.

Nummerlappar skall bäras både bak och fram, vara fullt synliga och reklamen får absolut inte vikas in.

Egna redskap

De som önskar använda egna redskap ska senast 90 minuter före aktuell start lämna in redskapen för kontroll. Kontrollen sker vid 1500-starten i skyltat rum, öppet från 10.00.

Uppvärmning

Uppvärmning sker inne i Eva-Lisa Holtz arena eller på motionsspåren väster om arenan. Kastuppvärmning kan ske på kastplanen väster om Eva-Liza Holtz arena.

Calling/inmarsch

Calling sker i Eva-Liza Holtz arena och gemensam inmarsch sker direkt efter upprop och reklamkontroll.

  • Löpgrenar 15 minuter före start
  • Häcklöpningar 20 minuter före start
  • Längd/Diskus/Spjut/Kula 30 minuter före start
  • Höjd 40 minuter för start
  • Stavhopp 70 minuter före start

Klädkorgar

Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare, efter starten transporteras dessa till mixed zone som är utanför staketet strax efter mållinjen.

Höjningsschema

Presenteras på www.folksamgrandprix.se kvällen innan tävlingen.     

Resultat

Resultatlistor kommer att anslås på vår hemsida www.folksamgrandprix.se  

Protester

Eventuella protester lämnas in skriftligen till sekretariatet i ELH-arena tillsammans med protestavgift om 850 SEK senast 30 minuter efter det att resultaten kungjorts på hemsidan.

Utmarsch

Styrs av respektive grenledare efter avslutad tävling. Segraren tar emot pris direkt efter avslutad gren (A-finaler), alla lämnar innerplan via mixed zone.

Priser/Prisutdelning

Prisutdelning sker till segraren omedelbart efter avslutad gren på innerplan eller efter målgång. I löpgrenar med flera heat delas prispengar bara ut till deltagarna i A-finaler. Prispengar skickas i efterhand till respektive förening. För utländska deltagare gäller ett skatteavdrag på 15 %.

Autografzon/Selfiezon

Alla aktiva måste passera ut genom autografzonen efter avslutad gren, som finns i direkt anslutning till målet och mixed zone.

Mixed zone

Alla aktiva måste passera ut genom mixed zone efter avslutad gren, som finns i direkt anslutning till målet.

Sjukvård

Tävlingsläkare, sjuksköterska och sjukgymnast finns tillgängliga under tävlingen. De är placerade mitt på upploppet där det också finns ett särskilt läkarrum/massagerum.

Dopingkontroll

RF:s dopingsrepresentant kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i anslutning till omklädningsrummen.

Försäljning

Servering finns på olika ställen på idrottsplatsen, fem kiosker och två grillar.

Innerplan

Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att vistas på innerplan utan giltig anledning, bland annat av säkerhetsskäl.

Upplysningar

För ytterligare information eller frågor, var vänlig kontakta:

 IF Göta Karlstad tel. 054-21 23 27

Johan Engberg, johan.engberg@ifgota.se

Information finns också på vår hemsida, www.folksamgrandprix.se.