Annons

Annons

Turebergs FK, Hässelby SK och Spårvägens FK hälsar alla välkomna till Sollentunavallen och Folksam GP Sollentuna GP 2023

Tävlingsinformation Folksam GP Sollentuna

söndag 11 juni 2023

 

Söndag 11 juni är Folksam GP Sollentuna tillbaka som den traditionella starten för galasäsongen med toppfriidrott i Sverige som sen följs av Folksam GP i Göteborg 18 juni, BAUHAUS-galan Diamond League på Stockholm Stadion 2 juli , Folksam GP Karlstad  5 juli och sen avslutas med Folksam GP i Malmö 5/8.

Publikbiljetter säljs on-line via tickster, se länk på hemsidan.

Alla fridrottsvänner som inte lyckas få tag på en biljett för att komma till Sollentunavallen kommer att ha möjlighet att följa Folksam GP Sollentuna  direkt på SVT2 mellan kl 18-20 den 11 juni!

 

Du som ska tävla eller är ledare som har aktiva på tävlingen, läs igenom detta dokument så har du koll på det som du behöver veta!
 

Ingång deltagare, ledare och tränare
Deltagare och ledare/tränare kan gå in till Sollentunavallen vid såväl den övre ingången vid parkeringen från Sollentunavägen eller den nedre ingången via Sollentuna Friidrottshall, Strandvägen 73.
Vid dessa entréer finns listor med alla anmälda deltagare och listor på hur många  ledare/tränare som har fritt inträde baserat på antalet anmälda deltagare från respektive förening.

Ackrediterade ledare/Tränare får ett ackrediteringskort  i entrén och det måste bäras fullt synligt hela tiden inne på Sollentunavallen!
.

Två viktiga platser
Nummerlappsutdelning  - Till höger i entrén  till Sollentuna Friidrottshall

Calling (Upprop) - I tält mellan Målhuset och Sollentuna Friidrottshall.  Tälten är numrerade 1-3 och du får titta på tidsprogrammet vilket Calling-tält som gäller för respektive gren. Nummerlappsutdelning
Nummerlappskuvert måste hämtas ut senast 90 minuter före grenens start och avprickning på uppropslista görs samtidigt. Deltagare som hämtat ut nummerlappen och som av någon anledning inte kan delta måste omedelbart meddela detta till funktionär vid Calling-tälten.

Alla deltagare får två nummerlappar som ska fästas på bröstet och på ryggen, längdhoppare och höjdhoppare skall använda minst en nummerlapp. Reklamen får absolut inte vikas in, om så sker kan tävlingsledningen hindra tävlande från att deltaga.

Omklädning
Omklädningsrum finns i Sollentuna Friidrottshall

Toaletter

För deltagare finns toaletter inne i Sollentuna Friidrottshall. För övriga hänvisas till  ”Bajamajor” som finns på några ställen runt arenan.

Uppvärmning
Uppvärmning kan ske på gräsytan utanför Sollentunavallen mot Edsviken, på konstgräsytan bakom läktaren på Sollentunavallen samt inne i Sollentuna Friidrottshall.

.OBS ingen kastuppvärmning på konstgräsplanen! Kastuppvärmning kan BARA ske vid tävlingsplatsen på innerplan efter inmarsch


Ingen uppvärmning får ske inne på tävlingsarenan innan inmarschen.

Redskap
Inlämning av egna kastredskap för kontroll skall ske senast 90 minuter före grenstart.
Inlämning sker i Sollentuna Friidrottshall nära Calling området.
Redskap som lämnats in och godkännes står därefter till arrangörens förfogande under tävlingen och kan användas av alla tävlande.


Calling
Calling och Inmarsch
Samling i Calling-tält 1, 2 eller 3 mellan Målhuset och  Sollentuna Friidrottshall för sista upprop och kontroll av nummerlappar , reklam på utrustning och kläder samt skor.

Skoregler

Alla deltagare måste vare uppdaterade,  medvetna om och följa World Athletics ”regel 5” som avhandlar tävlingsskor och bara de skor som finns på World Athletics lista över godkända tävlingskor får användas.  Kontroller kan komma att ske i samband med Calling.

Calling tält

På tävlingsdagen finns tidsprogram uppsatt på många ställen på Sollentunavallen där det är  angivet vilket Calling-tält respektive gren/heat ska samlas i! Kolla i god tid innan!!!

Calling tider

¤ För löpgrenar (förutom häcklöpningar), samling senast 15 minuter innan starttid och inmarsch 10 minuter före starttid.
¤ För häcklöpning, samling senast 20 minuter innan starttid och inmarsch 15 minuter före starttid.
¤ För teknikgrenar, samling 35 minuter innan starttid och inmarsch 30 minuter före starttid.


Heatordning

Vid löpningar i för-/eftertävlingen med flera heat går heaten i  ordningen D/C/B.

Startlistor, tidsprogram och hopphöjder
Slutliga och definitiva versioner av tävlingstidsprogram, startlistor med ban-/hopp-/kastordning samt hopphöjder publiceras på hemsidan www.folksamgp.se  lördag 10 juni   senast kl. 18.00.

Klädkorgar

För 100 m, 200 m  och 100 m häck; Klädkorgar kommer att finnas i anslutning till starten och deltagarna lägger sina överdragskläder där, dessa korgar körs sen till Mixed Zone (Samma som calling-tältet området) utanför staketet strax efter mållinjen.  Under förtävlingen kan det hända att deltagarna i sprintloppen ska lämna kvar överdragskläderna  i Calling-tältet om Calling funktionärerna informerar om det.

För alla andra löpningar 400 m och längre lämnar deltagarna sina överdragskläder i klädkorgar i det Calling-tält som har använts och efter målgång går deltagarna tillbaka till samma tält.


Prisceremonier
Inga priscermonier kommer att genomföras endast blomsterceremonier för segrare..

 
GRENPROGRAM   - Huvudtävling kl 18.00-20.00 , med live-TV i  SVT2 kl 18.00- 20.00 Kvinnor: 100 m, 800 m, 100 m H, 400 m H, längd,  kula

Män: 200 m, 800 m, 1500 m, 400 m häck, diskus, höjd

PRISPENGAR FÖR HUVUDTÄVLINGAR

Den totala prissumman för tävlingen är EUR 30,000 enligt de regler som gäller för en World Athletics Continental Tour-Bronze tävling.

Prispengarna är på tre nivåer och fördelningen är enligt nedan.

Nivå 1:
Kvinnor: 800 m Män: 400m Häck

EUR 2500/ gren (EUR 1000/600/400/300/200)

Nivå 2.
Kvinnor: 100m, 100 m Häck, 400 m Häck, Längdhopp, Kulstötning
Män: 200m, 800m, 1500 m, Höjdhopp, Diskuskastning

EUR 2000/gren (EUR 800/500/400/200/100)

Nivå 3.
Kvinnor: Diskuskastning
EUR 1500/gren (EUR500/400/300/200/100)

FÖRTÄVLINGSPROGRAM  kl 16.00-17.45

Kvinnor: 100 m, 800 m, 100 m häck, 400 m häck, höjd
Män: 200 m, 800 m, 400 m häck, längd,


EFTERTÄVLINGAR, kl 20-21.30
Kvinnor: 5000 m,

Män: 1500 m, 5000 mOBS! Ändringar i grenprogrammet och prispenningsstrukturen kan komma att ske fram till att det slutliga upplägget som presenteras på hemsidan lördag 10 juni  kl 18.00.

OBSERVATIONSTÄVLING
Tävlingen ligger drygt tre veckor före årets stortävling i Sverige, BAUHAUS-galan /Wanda Diamond League på Stockholm Stadion söndag 2 juli.

Folksam GP Sollentuna kommer att vara en ”observationstävling” inför BAUHAUS-galan när det gäller inbjudningar till vissa av de nationella platserna i Diamond League grenar på BAUHAUS-galan.

 

Mer information om BAUHAUS-galans förtävling,  grenar och förutsättningar finns på  separat länk i menyn.Mixed Zone
Alla deltagare skall efter avslutad tävling gå till mixed zone (samma som Calling området) som är vid ytan efter målet, till detta område har även media tillträde.

Ledare och tränare har inte tillträde till mixed zone områden.              Dopingkontroll
Europeiska Friidrottsförbundets delegat kommer att utse ett antal tävlande att genomgå en dopingkontroll som genomförs av AntiDoping Sverige i speciellt avsett rum i Sollentuna Friidrottshall. Viktigt att alla som blir uttagna till en test måste kunna visa upp giltigt ID-kort

Resultat
Resultat läggs ut löpande på tävlingens hemsida: www.folksamgp.se i samband med tävlingen.


ÅTERBUD:
Eventuella återbud av "bekräftad deltagare" måste lämnas senast dagen innan tävling, lördag 10 juni kl 18.00. Om inte detta sker kommer föreningen faktureras en ”trasselavgift ” på 1000 kr/deltagare. Denna faktura ska vara betald innan start bekräftas i nästkommande Folksam GP-tävling!
Återbud endast per mail sollentunagp@gmail.com

 

=====

Scandic Star Sollentuna

Det officiella hotellet för FGP Sollentuna är Scandic Star Sollentuna och där bor alla inbjudna aktiva. 

Vi har fått en ”KOD” av Scandic  Star om du vill boka själv under helgen 9-12 juni, bokningen görs på Scandics hemsida och koden som man lägger in är  PRO15SE

=====… GLÖM INTE ATT BETALA ANMÄLNINGSAVGIFTEN NÄR FAKTURAN KOMMER

OBS!! Ordinarie anmälningsavgiften kommer att faktureras föreningen!


ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälningsavgiften om 150 kr per ”bekräftad deltagare/grenstart”* insättes på
PlusGiro 442 75 84-0 senast en vecka efter att fakturan erhållits.

 

Fakturan kommer att skickas till den/de email-adresser som angetts vid on-line anmälan och det är var och ens personliga ansvar att se till att fakturan kommer till rätt person inom föreningen för betalning.

Om anmälningsavgiften inte är betald senast EN vecka efter att fakturan skickats till föreningen kommer en ny faktura att sändas till föreningen där varje grenstart inklusive förseningsavgift kostar 300 kr och den fakturan måste vara betald innan start kommer att bekräftas i nästkommande Folksam GP-tävling!


* ”Bekräftad deltagare/grenstart” = deltagarens namn finns med på den anmälningslista som publicerats på tävlingens hemsidan på tisdag 6 juni


 

INFORMATION
All kommunikation ang. Sollentuna GP 2023 per mail sollentunagp@gmail.com

HEMSIDA
http://www.folksamgp.se/SollentunaGP/2023/