Annons

Annons

På uppdrag av Svenska Friidrottsförbundet hälsar IF Göta Karlstad och Kils AIK, med värdstäderna Karlstad och Kil, alla hjärtligt välkomna till 2024 års Svenska Mästerskap i Friidrott Inomhus.

Tävlingsarena: Eva Lisa Holtz arena, Johan Banérs väg 5, 653 48 Karlstad och ECG arena, Industrigatan 2, 665 33 Kil

Datum: 16–18 februari 2024.

Starttid fredag 16/2 kl 16.00 och sluttid söndag 18/2 kl 15.30.

Anmälan

Anmälan sker via Easyrecord senast tisdag 6 februari.

Avgift

Anmälningsavgiften är 200 kr per deltagare och gren och föreningarna faktureras i efterhand.

Efteranmälan

Efteranmälan mottages i de fall det inte leder till en extra tävlingsomgång, dock senast 60 minuter (90 minuter för stavhopp) före tävlingsstart mot en avgift på 500 kr per deltagare och gren.

Utländska medborgare

Utländsk medborgare kan vara behörig att delta i ISM förutsatt att den tävlande har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år, har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet. Kontakta Hanna Strindhag för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

Ledare

Ledare anmäls klubbvis senast tisdag den 13 februari 2024 via detta formulär.

Varje klubb får ha en ledare per anmäld. Ledare/tränare som ej är föranmälda kommer att få lösa entré.

Entré

Biljettförsäljning öppnar under december månad. 

Tävlingsläkare

Tävlingsläkare finns på tävlingsarenan.

Föreningstält/Behandlare vid uppvärmningsytan 

Det kommer att finnas en yta i hallen som är till för föreningarna, ytan ligger i anslutning till uppvärmningsytan i hallen.

Materbjudande

Kiosken kommer att erbjuda mat i begränsad upplaga samt smörgås och korv. Vill man förbeställa mat gör man det via mejl senast 6 februari. Ange då antal per dag samt ev. specialkost. Matlådor ink dryck, bröd, kaffe och sallad, 120kr/st

 

Parkeringskarta

 

TÄVLINGS-PM

 

IF Göta Karlstad, Kils AIK, Karlstads kommun och Kils kommun hälsar tillsammans med Svenska Friidrottsförbundet alla hjärtligt välkomna till 2024 års Svenska inomhusmästerskap i friidrott!

Tävlingsarenor

Eva Lisa Holtz arena, Johan Banérs väg 5, Karlstad

ECG-arena, Industrigatan 2, Kil (endast män höjd)

Entré publik

Biljetter köpes via Inomhus-SM (friidrott.se) och entré sker via huvudentré. Se karta.

Entré aktiva och ledare

Anmälda aktiva och föranmälda ledare går in via aktivas entré på den östra långsidan. Se karta. En medföljande ledare per aktiv gäller och man behöver anmäla om ledarackreditering. Anmälan görs Anmälan ledare ISM 2024 Karlstad (ifgota.se) här senast 13 februari.

Parkering

Se karta.

Servering

Det finns tre kiosker i arenan med stort utbud. Se karta. För lunchbeställning gäller följande: Vill man förbeställa mat gör man det via mejl tavling@ifgota.se senast 11 februari. Ange då antal per dag samt ev. specialkost. Matlådor ink dryck, bröd, kaffe och sallad, 120kr/st.

Tävlingsläkare

Kommer att finnas i arenan tillsammans med sjukgymnast.

Omklädning

Det finns 4 st omklädningsrum i arenan. Se karta.

Efteranmälan

Efteranmälan är möjlig i vissa grenar och görs via www.easyrecord.se fram till avprickningstidens slut. Till grenar som är stängda kan sätta upp sig på väntelista, också det görs via www.easyrecord.se Avgiften för efteranmälan är 500:- per gren, och faktureras efter tävlingen.

Återbud

Arrangören tar tacksamt emot ev återbud via tavling@ifgota.se fram till och med torsdag 15/2. Därefter görs återbud direkt till sekretariatet.

Avprickning

Avprickning skall göras i samtliga grenar och sker digitalt på easyrecord.se. Avprickningen öppnar samma dag som grenens första omgång genomförs och stängs automatiskt 60 minuter innan grenstart, i alla grenar utom stavhopp där det är 100 min.

Tävlande som inte prickat av sig tillåts inte starta i tävlingen. Följande steg görs för att genomföra avprickningen:

Gå till EasyRecord.se och leta upp Inomhus-SM

Klicka på knappen avprickning

Sök fram deltagare i listan över deltagare

Vid behov korrigera PB & SB

Signera i den grå rutan för signatur

Klicka på bekräfta avprickning

Det är möjligt att i avprickningen se vilka som är avprickade genom att trycka på knappen ”Visa avprickning per gren” och där efter välja klass och gren. Ingen avprickning sker inför final utom vid direktfinal. Uteblir tävlande från start i vidare tävlingsomgång dit vederbörande kvalificerat sig eller efter avprickning till grenstart riskerar hon/han att inte tillåtas starta i annan gren under mästerskapet.

Uppvärmning

Sker på anvisad plats. Se karta. Ingen uppvärmning får ske på tävlingsytan.

Upprop/calling

Obligatoriskt och sker i separat rum i anslutning till uppvärmningsytan. Se karta.

Samling sker senast för:

¡ Löpningar inklusive häck – 20 minuter före start

¡ Kula, Vikt, Höjd, Tresteg, Längd – 40 minuter före start

¡ Stavhopp – 90 minuter före start

Tävlande som deltar i flera grenar som kommer att pågå samtidigt kan anmäla närvaro för flera grenar i samband med det första av startuppropen.

Inmarsch

Aktiva hämtas i Calling för inmarsch till:

¡ Löpningar inklusive häck – ca 10 minuter före respektive heatstart

¡ Höjd, tresteg, längd, kula och vikt – 30 minuter före start

¡ Stavhopp – ca 80 minuter före start

Line up/presentation

De tävlande ombeds ställa upp för en line up presentation inför final.

Mixed zone/efter tävling

Alla aktiva lämnar tävlingsytan via mixed zone. I möjligaste mån görs detta i samlad trupp med grenfunktionärer. Se karta.

Prisutdelning

Sker i nära anslutning till grenens slutförande på innerplan. De tre främsta ska medverka. Funktionärer vägleder.

Resultat

Alla resultat publiceras med hjälp av Easyrecord online och live. Resultat nås via Inomhus-SM (friidrott.se)

Websändning

Friidrottskanalen producerar hela mästerskapets live via friidrottskanalen.se

 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER

Allmänt

Reglementsenlig klubbdräkt ska bäras. Väska eller annan personlig utrustning som medförs till innerplan får inte bära reklam. Det är inte tillåtet att ha med sig mobiltelefon på innerplan.

Spiklängd och skoregler

Max tillåten spiklängd är 7 mm. Detta gäller båda tävlingsarenorna.

Varje aktiv är ansvarig att använda skor som är godkända för tävling, detta betyder att skomodellen måste finnas med i den senaste versionen av World Athletics Approved Shoe List och skosulan får inte vara högre än 25 mm (för 800m, 1500m, 3000m och tresteg) eller 20 mm (övriga grenar). Iläggsulor eller hälilägg är tillåtna vid medicinska skäl. Om sådant inlägg gör att sulan överskrider gränsvärdena för tillåten tjocklek måste de medicinska skälen kunna styrkas med intyg från läkare eller fysioterapeut som den tävlande ska visa upp för aktuell grenledare och/eller skokontrollfunktionär vid Calling.

Dopingkontroll

Ett antal slumpvisa dopningskontroller kommer att genomföras varje tävlingsdag. Observera att vid svenskt rekord och mästerskapsrekord krävs att den aktive testas senast dygnet efter för att rekordet ska godkännas, vi garanterar att aktiva som slår svenskt rekord under mästerskapet kan lämna dopingprov.

Protest

Under pågående tävling ska protest göras muntligen till grenledaren. Protest kan lämnas av tävlande eller annan person på den tävlandes uppdrag. Om grenen är avslutad kan protest lämnas till grenledaren via sekretariatet, senast 30 minuter efter kungjort resultat (bekräftat i Easyrecord). Överklagande av en grenledares beslut med anledning av en protest inlämnas skriftligt till sekretariatet senast 30 minuter efter kungjort (ev. ändrat) resultat tillsammans med en deposition på 500 kronor. Depositionen återbetalas om överklagandet godkänns av juryn. Juryn behandlar överklagandet och meddelar beslut så snabbt som möjligt. Sammankallande för juryn är Anders Gustavsson.

Heatindelning/banlottning

SFIF:s representant ansvarar för mästerskapets heatindelning och banlottning.

200m            
Antal avprickade Antal
f-heat
vidare plac Vidare
tid
Antal semi Vidare plac  Vidare
tid
35-31 7 0 10 2 2 2
30-25 6 0 10 2 2 2
24-16 4 1 2      
15-11 3 1 3      
10-7 2 2 2      

1. Seedningsordning i försöken baseras på av SFIF uppgjord ranking.

2. Seedningsordning i semi respektive final baseras strikt på upnådda tider i föregående omgång, dvs utan hänsyn till placering i heaten.

3. Heatindelning sker enligt normala tävlingsregler (kap F 4.11.7).

4. Banorna rankas i ordningen 6-5-4-3-2-1 och fördelas på grundval av seedningsordningen, dvs utan lottning.

För övrga aktuella kvalregler hänvisas till: https://www.friidrott.se/media/1s4p4q5e/sm-besta-mmelser-ga-llande-fr-o-m-utomhussa-songen-2023.pdf

Struken tävlingsomgång

Mästerskapets finaler avgörs på utsatt finaltid.

Män 60 meter – om färre än 25 avprickade avgörs försök på semifinaltid.

Kvaltävling i M stav utgår och final för alla avprickade på lördagen.

Arrangören kommer inte att erbjuda ev. B-final på 400 meter K.

 

SÄRSKILDA BESTÄMMELSER - HOPP

Egen tejp eller av arrangören tillhandahållna markeringar tillåts. Färg eller krita är förbjuden. Max två markeringar per tävlande är tillåtet.

Höjd

Höjd män avgörs i ECG-arena i Kil. Tävlande som önskar mer info om underlaget och inte fått info ännu är välkomna att kontakta tavling@ifgota.se Träning erbjuds i ECG-arena fredag kväll 19-20 och lördag förmiddag 10-12.

Kvinnor – Hoppschema 160-165-170-175-178-181-184 +2

Kvinnor I-20 – Hoppschema 115-120-125-129-133-137-140-143 +2

Män – Hoppschema 176-183-190-195-200-203-206 +2

Män I-20 – Hoppschema 115-120-125-129-133-137-140-143 +2

Stav

Kvinnor – Hoppschema 340-356-372-384-393-400-407-412 +5

Män – Hoppschema 430–450–470–483–496–504-512-517 +5

Längd

Direktkvalgränser i längdkval är män 7.20 och kvinnor 6.00.

Tresteg

Hopplankornas avstånd till grop är 11 meter för kvinnor och 13 meter för män.

I K tresteg erbjuds en tejpad planka på 10 meter.

Nummerlappar

Nummerlappar och ackreditering för aktiva och ledare hämtas ut föreningsvis och finns vid entrén till uppvärmningsarenan. Tävlande erhåller en nummerlapp. Nummerlappen ska fästas på tävlingströjan I brösthöjd – i hoppgrenar alternativt på ryggen. Reklamtexten får inte vikas in. Deltagare i R-71, R-72, ska bära nummerlappen på ryggen. Deltagare i gång ska bära nummerlapp både på bröst och rygg.

Kastredskap

Kula:

Arrangören tillhandahåller följande stålkulor: 4 kg: 96, 100, 109 mm. 7,26 kg: 110, 115, 125, 127 mm Vikt: Arrangören tillhandahåller vikter.

Kula och Vikt:

Egna redskap tillåts. Dessa ska inlämnas för kontroll vid teknisk ledning i anslutning till uppvärmning senast 90 minuter före grenstart. Se karta. Kontrollerade och godkända redskap får användas av samtliga deltagare i grenen och kan hämtas ut efter avslutad tävling.

Föreningsyta

I anslutning till uppvärmningsytan finns plats för föreningsplatser. Se karta.

Frågor

Kontakta IF Göta på tavling@ifgota.se