Annons

Annons

Tidsprogram

FREDAG  
17.30 M gång 5000 m
17.30 M längd kval
18.00 M vikt
18.20 M 800 försök
18.40 K 800 försök
18.50 K tresteg
19.00 M 400 försök
19.20 K 400 försök
19.25 K vikt
19.50 M 3000m A
20.10 K 3000m A
20.30 K 3000m B
20.50 M 3000m B
   
   
LÖRDAG  
12.00 K gång 3000 m
12.00 K + M I20 Höjd
12.00 K + M I20 Kula
12.40 M+K R-71 60m
12.50 K R-72 60m
13.00 M R-72 60m
13.10 K R-stående + K I-20 60m
13.20 M R-stående + M S-12 + M I-20 60m
13.30 K längd kval
13.40 K R-71 + M R-72 800m
13.50 K R-72 800m
14.00 K höjd
14.20 K R-stående + K I-20 800m
14.20 M stav
14.30 M R-stående + M I-20 800m
14.50 M 800m final
15.00 K 800m final
15.15 K kula
15.20 K 60m försök
15.35 M längd final
15.40 M 60m försök
16.10 K 400m final
16.25 M 400m final
16.40 K 60m final
16.55 M 60m final
17.10 M 1500 försök
17.30 K 1500 försök
18.00 K 200m försök
18.30 M 200m försök
19.00 M höjd (ECG arena)
   
   
SÖNDAG  
11.00 M R-stående + M I-20 200m
11.00 K R-stående + K I-20 längd
11.10 M R-stående + M I-20 3000m
11.30 K R-stående + K I-20 3000m
12.00 K 60mh försök
12.00 M tresteg
12.10 M R-stående + M I-20 + M S-12 längd
12.15 K stav
12.20 M 60mh försök
12.40 K R-stående + K I-20 200m
13.05 K 200m semi
13.20 M 200m semi
13.30 M kula
13.40 K 60mh final
13.40 K längd final
13.55 M 60mh final
14.10 K 1500m final
14.25 M 1500m final
14.40 K 200m final
14.50 M 200m final