Annons

Annons

Gren- och dagsprogram:      
  Fredag 10.30-18 Lördag 10-17 Söndag 9-16
P17 100m, 400m fö, 1500m fö, 3000m, höjd, tresteg, kula, slägga ev. kval, spjut 200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m Fi, 110mh, 400mh fö, längd kv, diskus ev. kval, slägga  200m fi, 800m fi, 2000mh, 400mh fi, stav,längd fi, diskus
P16 100m, 400m fö, 1500m fö, 3000m, höjd, längd kv, kula, slägga ev. kval, spjut 200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m fi, 400mh fö, stav längd fi, diskus ev. kval, slägga  200m fi, 800m fi, 2000mh, 110mh, 400mh fi, tresteg, diskus
F17 100m, 400m fö, 1500m fö, 3000m, höjd, tresteg, kula, slägga ev. kval, spjut 200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m final 100mh, 400mh fö, längd kv, diskus ev. kval, slägga  200m fi, 800m fi, 2000mh, 400mh fi, stav, längd fi, diskus
F16 100m, 400m fö, 1500m fö, 3000m, höjd, längd kv, kula, slägga ev. kval, spjut 200m fö, 400m fi, 800m fö, 1500m fi, 400mh fö, stav, längd fi, diskus ev. kval, slägga  200m fi, 800m fi, 2000mh, 100mh, 400mh fi, tresteg, diskus

Anmälan

Görs senast 30 juli kl 23.59 på www.easyrecord.se, därefter gäller efteranmälan.

Efteranmälan

Fram till 60 minuter (i stavhopp 90 minuter) före grenstart. 

Anmälningsavgift

150 kr/deltagare och gren och faktureras respektive förening efter tävlingen. Efteranmälan tas emot fram till 60 minuter före grenstart i mån av plats mot en avgift om 400kr/deltagare och gren. Observera att efteranmälningar bara accepteras om det inte leder till en extra omgång eller kval.

Utländska medborgare

Utländsk medborgare kan vara behörig att delta i USM16-17 förutsatt att den tävlande har varit folkbokförd och huvudsakligen vistats i Sverige i minst ett år, har tillstånd från hemlandets nationsförbund att representera svensk förening och inte under samma kalenderår deltar i nationellt mästerskap i hemlandet.

Kontakta hanna.strindhag@friidrott.se för information om hur ansökan om tävlingstillstånd för utländsk medborgare går till.

Kiosk och lunch

Kiosken är öppen under hela tävlingen. Lunch serveras vid tävlingsarenan kl. 11-14 på fredag, lördag och söndag. Förbeställ senast 4 augusti för 110kr på info@ljungbyfriidrott.com.

Information

info@ljungbyfriidrott.com

Tävlingsledare Mia Jansson, 070 566 35 06