Annons

Annons

PM Deltagarinfo

Folksam Grand Prix Malmö, Lördag 5 augusti 2023

Malmö AI har den stora äran att hälsa samtliga deltagare hjärtligt välkomna till Malmö Stadion, en deltävling i Folksam Grand Prix-serien. Vi hoppas på mycket publik, härlig stämning och bra resultat!

Tävlingsplats
Malmö Stadion, Eric Perssons väg 11.

  

Parkering
Parkering för aktiva och ledare kommer att finnas i begränsat antal på P-huset Stadion (Stadiongatan) eller utmed John Ericssons väg.
Kom ihåg att erlägga avgift.

  

Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften, ordinarie 150:-/gren. Avgiften faktureras efter tävlingen.

  

Efteranmälan
Det finns endast i undantagsfall utrymme för efteranmälan.
Sådan sker genom personlig kontakt (e-post) med Annika Hovang annika.hovang@mai.se
Under tävlingsdagen mottages inga efteranmälningar.
Efteranmälan kostar 300:-/gren.

  

Återbud
Samtliga återbud skall meddelas via mail till annika.hovang@mai.se senast kl 18:00 dagen innan tävling.
Om inte så sker, debiteras en trasselavgift på 1000 kr.

  

Tidsprogram
Tidsprogram Folksam Grand Prix 2023 Malmö!

>> Klicka här!

  

Väntelista
I vissa grenar förbehåller vi oss rätten att begränsa antalet deltagare.
Kontakta Annika Hovang eller besök vår hemsida, www.folksamgrandprix.se för information.

  

Heatindelning/Seedning
Se www.folksamgrandprix.se

  

Entré
För aktiva och ledare används Vinterträdgården under södra ingången.
Varje aktiv får ha med sig en ackrediterad ledare in på arenan.
Ledar-ackrediteringen fås på plats och behöver inte föranmälas.

  

Omklädning
Omklädningsrummen finns på Atleticum.

  

Nummerlappar/Avprickning
Nummerlapp erhålls samtidigt som man skriver på avprickningslistan vid inpassering på arenan. Nummerlappsutdelningen är öppen från kl 11:30 lördag den 5 augusti.

Absolut senaste avprickning är 90 minuter före start. Nummerlappar skall bäras både bak och fram, vara fullt synliga och reklamen får absolut inte vikas in.

  

Egna redskap
De som önskar använda egna redskap ska senast 90 minuter före aktuell start lämna in redskapen för kontroll.
Redskapen lämnas vid entren för aktiva i vinterträdgården öppet från kl 11:30.

  

Uppvärmning
Uppvärmning sker inne i Atleticum eller i Pildammsparken.
Kastuppvärmning kan ske på kastplanen.

  

Calling/Inmarsch
Calling sker Löpargången under huvudläktaren, ingång via aktivas entre,
och gemensam inmarsch sker direkt efter upprop och reklamkontroll.

■ Löpgrenar 15 minuter före start
■ Häcklöpningar 20 minuter före start
■ Längd/Diskus/Kula 30 minuter före start
■ Stavhopp 70 minuter före start

  

Klädkorgar
Vid starten för löpgrenar kommer det att finnas klädkorgar till alla deltagare,
efter starten transporteras dessa till Mixed zone som är utanför staketet strax efter mållinjen.

  

Höjningsschema
Presenteras på www.folksamgrandprix.se kvällen innan tävlingen.

  

Resultat
Resultatlistor kommer att anslås på vår hemsida www.folksamgrandprix.se

  

Protester
Eventuella protester lämnas in skriftligen till sekretariatet på Malmö Stadion tillsammans med protestavgift om 850 SEK senast 30 minuter efter det att resultaten kungjorts på hemsidan.

  

Utmarsch
Styrs av respektive grenledare efter avslutad tävling.

  

Mixed zone
Alla aktiva måste passera ut genom mixed zone efter avslutad gren, som finns i direkt anslutning till målet.

  

Sjukvård
Tävlingsläkare och sjuksköterska finns tillgängliga under tävlingen.

  

Dopingkontroll
RF:s dopingsrepresentant kommer att utse ett antal tävlande att genomgå
en dopingkontroll som sker i speciellt avsett rum i anslutning till callingen.

  

Försäljning
Servering finns på idrottsplatsen.

  

Innerplan
Vi vill påminna om att det är absolut förbjudet att vistas på
innerplan utan giltig anledning, bland annat av säkerhetsskäl.

  

Upplysningar
Information finns på vår hemsida, www.folksamgrandprix.se

 

Ladda ner PM Deltagarinfo
>> Ladda ner PM Deltagarinfo som PDF-fil

Senast uppdaterad: 2023-08-05, 10:10

I SAMARBETE MED
ARRANGERAS AV
   
LOKAL SPONSOR