Annons

Annons

Inbjudan årsmöte 4 mars

Inbjudan Arsmote

Lördagen 4 mars kl. 13-15 har Östsvenska FIF sitt årsmöte i Växjö

Alla anslutna föreningar, liksom ÖFIF:s kommittéledamöter m.m. kallas härmed till årsmötet!

Där går vi igenom året som gått i form av verksamhetsberättelse, ekonomiskt bokslut och revisionsberättelse. Vi blickar även framåt och tar beslut för 2023 gällande Verksamhetsplan, budget, styrelseförslag om Arrangörsavgift och Service-avgift (den gäller 2024), liksom eventuellt inkomna motioner. Slutligen personval för delar av styrelsen, revisorer och valberedningen.

Mandattiderna utgår för följande, där omval/nyval alltså ska ske:

Styrelsen
Ordförande 1 år, Lars Molin, Karlshamn
Ledamot 2 år, Marina Karlsson, Nässjö
Ledamot 2 år, Ronny Krönvall, Värnamo
Ledamot 2 år, Stefan Mattsson, Kalmar
Ledamot 2 år, Monica Randström, Linköping

Har 1 år kvar:
Ulrika Pizzeghello, Växjö
Peter Håkansson, Motala
Carl Hedin, Växjö
Linda Kjellberg, Karlshamn

Revisorer
Revisor 1 år, Leif Karlsson, Rydaholm
Revisor suppleant 1 år, Arne Lundblad, Växjö

Valberedningen
Ordförande 1 år, Anders Petersson, Växjö
Ledamot 1 år, Fredrik Nordenberg, Linköping
Ledamot 1 år, Per Falkman, Värnamo
Ledamot 1 år, Freja Andersdotter, Karlskrona

Hoppas ni engagerar er, läser på och bidrar med era tankar och åsikter, både innan och plats den 4 mars, så att vi kan ta väl grundade och bra beslut. Alla årsmöteshandlingar hittar ni framöver i menyn ovan Utbildning/träffar - Årsmöte, Höstmöte.

Relaterade nyheter

Mötesdeltagare
Årsmöte genomfört

Lördagen 2 mars genomförde vi vårat årsmöte i Växjö. 28 personer närvarade varav 14 st föreningsombud med rösträtt från 8 olika föreningar. Alla beslut som togs var i linje med förslagen inför årsmötet. Nyinvalda i styrelsen blev Olivia Hansén och Fr…

LÄS MER
Linneuniversitetet Logo
Enkät om kvinnligt idrottande

Nu kan ni som yngre kvinnlig idrottare eller tränare till kvinnor/flickor bidra till forskningen och då indirekt till att förbättra stödet till unga kvinnliga idrottare genom att besvara någon av följande enkäter.

LÄS MER