Annons

Här kommer mer information om Götalandsmästerskapen 13-14 år att läggas upp.

2023 arrangerar IFK Växjö inomhus 18-19 mars och Trollhättan FIK utomhus 16-17 sep.

IFK Växjös GM-hemsida >> 
Där finns nu en inbjudan riktad till alla distrikt, dess aktiva & ledare.
Även Startlista | Tidsprogram | PM | Resultat | med mera!

Östsvenskas Inbjudan IGM 2023 >>
Kompletterande information riktad till just vårt distrikts aktiva, ledare och föreningar.

Arbetsgrupp inför GM inomhus
Emma Ahlstrand, Östsvenska/Småland, sammankallande
Peter Håkansson, Östsvenska/Östergötland
Lars Molin, Östsvenska/Blekinge
Markus Andersson, Östsvenska/ekonomi
Mikaela Wieslander Mayer, IFK Växjö, tävlingsledare
Jennifer Rudberg, IFK Växjö, ungdomsledare/kringaktiviteter

Distriktsledare på plats
Peter Håkansson, tel. 070-22 48 167, pinnen61@telia.com (ej övernattning)
Lars Molin, tel. 0735-40 12 45, larserikolof@hotmail.com (övernattar)
Stefan Malmborg, Tjalve FIF (övernattningsledare)

Svensk Friidrotts ramverk gäller - reglerar klasser, grenar, priser, regler, m.m.

Anmälan sker direkt till arrangören IFK Växjö, kost & logi senast 3 mars, starter senast 7 mars. Lunch/mat dagtid säljs i Telekonsult Arenas kiosk. Övernattning sker på hårt underlag i Telekonsult Arena. Efteråt fakturerar IFK Växjö Östsvenska, och Östsvenska fakturerar varje förening.

Max 3 grenar/aktiv, max 12 aktiva/gren ingår i distriktslaget
Inga kvalgränser eller uttagningar utan fri anmälan gäller, dock max 3 grenar per aktiv hela helgen (+ stafett). Om det i någon gren är anmält fler än 12 st från Östsvenska kommer alla få vara med, men de rankas efter säsongsbästa inomhus 2023 och rankade 13 och uppåt kommer få delta "utom tävlan". Detta innebär en nyhet/justerade tävlingsbestämmelser jämfört med att de inte alls får plats. Grenar som förväntas överskrida 12 st handlar om flickor 60-200-längd.

Stafett
Två stafetter Mix 6x200m körs med med tre pojkar och tre flickor i varje, en stafett i 14 års-klassen och en i 13 års-klassen. Intresseanmälan att vara med i stafett sker till Peter ovan. Skulle intresset vara stort kan Östsvenska delta med fler lag utom tävlan.

Distriktströja och Hood
Östsvenska ordnar tröjor Craft, gul, funktionsmaterial, både vuxen och barnstorlekar, Östsvenskas logotype på bröstet och texten "ÖSTSVENSKA" på ryggen. Dessa säljs till subventionerat pris 140 kr (faktura till föreningen). Beställ tröja här senast 17 feb för garanterad storlek. Att tävla i klubbdräkt kommer också vara tillåtet.

Vi kommer också i samarbete med Intersport i Karlshamn att sälja Hoodies med GM-tryck till självkostnadspris. Läs mer och beställ här senast 1 mars.

Gemensamma bussresor
Om en/flera klubbar vill samla ihop ett större gäng och resa tillsammans, kanske även plocka upp fler längs vägen, och hyr en buss för detta, då kan Östsvenska ta denna kostnad. Vi får samtidigt ersättning helt eller delvis från Svenska FIF. Förutsättningarna är att ni anmäler planerad resa i förväg till markus.ostsvenska@friidrott.se samt senast två veckor efter mästerskapet skickar kopia på faktura. Fakturan för bussen kan också ställas direkt till Östsvenska FIF, Hejaregatan 7, 352 46 VÄXJÖ och mailas Markus. Senast två veckor efter mästerskapet gäller fortsatt.

Kvällsaktivitet/middag
Bankett på Östergatan restaurang kl. 17.00 (ev. senare). Östsvenskas ungdomskommitté arrangerar frågespel och ev. blir det en uppvisning från en dansgrupp efter middagen.