Enkät om informationsspridning inom distriktet

20230121 162346(0)

Vi vill hela tiden nå ut till dig som ledare, aktiv eller förening med information om vad som är på gång inom vårt avlånga distrikt Vår Ungdomskommitté och dess ledamot Ester Skoglund har tagit fram en enkät för att göra en undersökning om hur väl informationen om det som händer i Södra Svealand sprider sig i distriktet och om alla kan ta del av informationen.

Denna undersökning kommer ge oss ett underlag för hur väl informationen sprids så att vi på alla plan kan fortsätta jobba för att utveckla vår informationsspridning.

Vi hoppas att du och din förening kan ta dig tid att besvara enkäten som du når via nedanstående länk – senast den 22mars!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYjZItTEfr10smgHR_q0CujGpe4WWa5DQcnB7NZqK8VIKmrA/viewform?usp=sf_link

Relaterade nyheter