Annons

Förbundsårsmöte i Uddevalla

FÅM Östsvenska Östsvenskas ombud

FOTO: DECA TEXT&BILD

I helgen gick Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte i Uddevalla. Östsvenska närvarade med elva ombud. Åtta styrelseförslag och nio motioner behandlades, även val till förbundsstyrelsen m.m.

Annons

Östsvenskas 11 ombud enligt ordningen på fotot:
Sara Högelius, KA2 IF
Markus Andersson, Östsvenska
Anders Petersson, Växjö LK
Carl-Gustaf Nilsson, Högby IF
Stefan Malmborg, Tjalve FIF
Peter Håkansson, Motala AIF
Linnéa Agefjäll, Kalmar SK
Katarina Nilsson, Högby IF
Johanna Green, IFK Växjö
Freja Andersdotter, KA2 IF
Carl Hedin, Eksjö Södra IK

Östsvenska fick in två personer i det nationella förbundet i form av Freja och Johanna, där Freja tidigare varit ordförande i SFIFs ungdomskommitté och därmed adjungerad till styrelsen, nu valdes hon in som ordinarie ledamot i Förbundsstyrelsen. Johanna röstades in i Valberedningen. Carl har varit ledamot i Ungdomskommittén och kommer nu framöver ta över ordförandeskapet efter Freja. Linnéa är också med i ungdomskommittén och även utbildningskommittén.

Vår motion om Förstärkt transparens vid val av valberedning bifölls inte rakt av, men förbundsstyrelsen fick ändå årsmötets uppdrag att se över förfarandet vid val till valberedning till årsmötet 2025. Denna motion behandlades samtidigt som förbundsstyrelsens förslag om reviderade stadgar, och det förslaget upptog ganska mycket tid, diskussioner och tilläggsyrkanden på årsmötet. Till slut bifölls förslaget, men bl.a. med ändringarna att distrikten fortsatt ska ha rätt att lämna in motioner, nominera till valberedningen och föreslå stadgeförändringar (något förbundsstyrelsen ville plocka bort).

En utförligare rapport finns på friidrott.se
www.friidrott.se/forening-forbund/forenings-forbundsnyheter/det-hande-pa-forbundsarsmotet-i-uddevalla/

 

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Lag UDM Match1 IKHP
Lag-UDM 13 år match 1

Nu har första matchen i Lag-UDM 13 år avgjorts, uppdelat på Södra gruppen 2 juni i Kalmar och Norra gruppen 29 juni i Tranås. 14 flicklag och 8 pojklag har deltagit, en minskning från fjolårets 16+5.

LÄS MER