Annons

Utvärdering av Svenska Friidrottsförbundets distriktsreform - var med och tyck till!

Svensk Friidrott Distrikt Sodrasvealand RGB

Svenska Friidrottsförbundets nya distriktsorganisation har existerat i drygt ett och ett halvt år. Bakgrunden och syftet med förändringen var att förenkla, tydliggöra samt skapa bättre och mer likvärdiga förutsättningar att bedriva friidrottsverksamhet oavsett var i landet den genomförs.

Annons

Beslutet innebar att såväl regioner som utbildningscentrum lades ner och antalet distrikt minskades från 23 till 9. Distriktens basuppdrag om att stödja, företräda och samordna klarlades. Basuppdraget delades upp i en administrativ respektive en operativ del. Det operativa basuppdraget omfattar fyra arbetsuppgifter:

 

  1. Genomföra utbildning av tränare, ledare och funktionärer
  2. Underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte
  3. Genomföra tävlingar
  4. Styra distriktets verksamhet

Därutöver beslutades att det under perioden 2022 - 2024 skulle finnas anställd personal i samtliga distrikt. Ett bärande skäl till hela förändringen var en effektivare organisation samt bättre resursanvändning.

Förbundsstyrelsen vill inför årsmötet 2024 genomföra en utvärdering av distriktsreformen vilket genomförs av en extern utvärderare. Vid sidan av att studera bakgrundsmaterial, genomföra intervjuer och workshops behöver såväl utredaren som kansliet och styrelsen få en bättre bild av reformens genomslag i Svenska Friidrottsförbundets föreningar. 

Hjälp till med utvärderingen genom att besvara följande enkät - tack!

Sista dag att fylla i enkäten är söndagen den 17 september.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Karlstad GP Träff 2024 (1)
Karlstad GP-träff 2024

Precis som förra året bjuder Södra Svealand in ungdomar 14-17 år samt deras ledare till Karlstad GP-träff, en utvecklingsträff som under två dagar bland annat kommer fyllas med intressanta föreläsningar, gemenskap, träning och friidrottsstjärnor på n…

LÄS MER