Annons

Annons

1 jan 2022 så slogs Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Uppland ihop till det nya distriktet Mittsvenska. Detta innebär ett större och på sikt starkare distrikt där vi gemensamt kan göra friidrotten bättre inom respektive områden.

I de nya distrikten finns även en ny funktion - föreningsansvarig som anställts av Svenska Friidrottsförbundet. Vilket är en resurs för samtliga föreningar inom distriktet. 

Styrelse
Leif-Göran Mosell, ordförande
l.mosell@telia.com
070-541 36 90

Christina Ridderstråle, vice ordförande 
ridderstrale.christina@gmail.com
0708-144101

Jenny Eriksson, sekreterare
jenny-eriksson@live.com

Annica Hjorth, ledamot
annica_hjorth@hotmail.com

Ann-Sofie Lundblad, ledamot
ann-sofie.lundblad@gefleif.se

Josefin Häggblom, ledamot
josefinhaeggblom@yahoo.se

Mats Åkerlind, ledamot
geflemats@gmail.com


Föreningsansvarig
Vakant

Utbildningsansvarig
Fredrik Möllerström
fredrik.mollerstrom@gmail.com
076-890 59 12

Kansli
Bengt Göransson
bengt.goransson@dalaidrotten.se

Valberedning

Madeleine Lahti
Ordförande valberedning
madeleine_lahti@hotmail.com

Erik-Åke Tranberg
tranberg@telia.com

Olle Jansson
karl-olov.jansson@norrtalje.se

Mittsvenska Friidrottsförbundet

SDF-nummer SDF 08-16  
Organisationsnummer 887000–4796
Bankgiro 5628-0894
Postadress

Mittsvenska Friidrottsförbundet 
 c/o L. Mosell, Ankarvägen 12,
826 60 Söderhamn

E-post MittFIF & faktura

mittsvenskafif@gmail.com

E-post Tävling mittsvenskafif@gmail.com