Annons

Annons

Olika typer av funktionärer

Den som har varit på en friidrottstävling vet att det behövs många funktionärer för att allt ska flyta och funka bra. Man vill ju att tidsprogrammet ska hållas, att reglerna ska följas, att resultaten snabbt ska offentliggöras, att prisutdelningarna sker så snart det går efter avslutad gren. Och att alla som tävlar har kul och vill komma tillbaka!

Det är inte alla roller som man måste ha så mycket erfarenhet av friidrott för att klara av. Att ropa upp namn, höja och sänka ribban, vara varvräknare eller kratta längdgropen klarar de flesta. Men några roller är kanske större och viktigare än andra. Här beskriver vi kort några av dem:

Tävlingsledare
Det är tävlingsledaren som har huvudansvaret för helheten. Tävlingsledaren har ansvar för att tävlingen går rätt till och att regler följs. Tävlingsledaren är även ansvarig för säkerheten på tävlingsarenan. Ofta ingår även denna person i tävlingsjuryn.

Eltidtagare
Det är eltidtagaren som ser till att alla löpgrenar får exakta tider, det är tillsammans med sekretariatet den mest tekniska uppgiften. Här sitter man i sekretariatet och spelar in och tar ut tider på alla målgångar under tävlingen.

Sekretariat
De som sitter i sekretariatet är ansvariga för avprickningslistorna och ser till att aktuella listor finns tillgängligt vid grenarna, det är även här resultatrapporteringen sker och liveresultaten styrs ifrån. Efteranmälningarna kommer hit upp och läggs in i datorn av de som sitter i sekretariatet. Innan löpningar görs en seeding av den seedingansvarige i sekretariatet.

Grenledare
Grenledaren ser till att den särskilda grenen fungerar. Grenledaren ansvarar för att reglerna följs och att allt annat är i ordning i grenen. Grenledaren fungerar även som arbetsledare för övriga funktionärer i grenen. Det är grenledaren som skriver under protokollet som lämnas vidare till sekreteriatet (vanligtvis via en kurir). Grenledaren kan antingen hjälpa till med mätning eller flaggor eller ha en helt fri och övergripande roll.

Löpningsledare
Löpningsledare leder arbetet vid löpgrenarna ihop med bandomarna, starters och övriga funktionärer i löpning.

Starters
Det är startern som ansvarar för alla starter i löpgrenarna. Ansvarig starter på en tävling ingår vanligtvis i juryn ihop med övriga i tävlingsledningen.

Tekniska ledaren
Det är den tekniska ledaren som ansvarar för att det är rätt utrustning och rätt redskap på plats och att allt fungerar som det ska. Det är den tekniska ledaren som kontrollväger spjut eller andra kastredskap som den tävlande har med sig. På tävlingar i de yngre åldrarna förekommer det sällan att den tävlande har med sig egna redskap. Den tekniska ledaren fungerar även ofta som ett stöd till sekretariatet och övriga grenledare. Den tekniska ledaren är ofta med i juryn som vanligtvis består av starter, teknisk ledare och tävlingsledaren