Annons

Annons

Utvärdering av Svenska Friidrottsförbundets distriktsreform

Svensk Friidrott Distrikt Norrnorrland RGB (1)

Visst har er förening tyckt till om den nya distriktsreformen? Svenska Friidrottsförbundets nya distriktsorganisation har existerat i drygt ett och ett halvt år. Bakgrunden och syftet med förändringen var att förenkla, tydliggöra samt skapa bättre och mer likvärdiga förutsättningar att bedriva friidrottsverksamhet oavsett var i landet den genomförs.

Beslutet innebar att såväl regioner som utbildningscentrum lades ner och antalet distrikt minskades från 23 till 9. Distriktens basuppdrag om att stödja, företräda och samordna klarlades. Basuppdraget delades upp i en administrativ respektive en operativ del. Det operativa basuppdraget omfattar fyra arbetsuppgifter:

  1. Genomföra utbildning av tränare, ledare och funktionärer
  2. Underlätta samarbete och erfarenhetsutbyte
  3. Genomföra tävlingar
  4. Styra distriktets verksamhet

Därutöver beslutades att det under perioden 2022 - 2024 skulle finnas anställd personal i samtliga distrikt. Ett bärande skäl till hela förändringen var en effektivare organisation samt bättre resursanvändning.

Förbundsstyrelsen vill inför årsmötet 2024 genomföra en utvärdering av distriktsreformen vilket genomförs av en extern utvärderare. Vid sidan av att studera bakgrundsmaterial, genomföra intervjuer och workshops behöver såväl utredaren som kansliet och styrelsen få en bättre bild av reformens genomslag i Svenska Friidrottsförbundets föreningar. 

Föreningens ordförande, kassör, sekreterare samt LOK-stödsansvarig har fått enkäten via mail.
Sista dag att fylla i enkäten är den 28 september.

 

Relaterade nyheter

BB210731JM186
Utvecklingsträff Norrland

Missa inte Utvecklingsträff Norrland i Umeå 13-15 oktober! Sista anmälan den 15 september. Träffen innehåller någon för alla i föreningen som bland annat grenspecifik träning, tester, styrketräning och föreningsutveckling. Dessutom kommer Simon Pette…

LÄS MER
DM
Löpledarutbildning i Älvsbyn 30/9-1/10

Norra Norrlands friidrottsförbund kommer att hålla en Löpledarutbildning i Älvsbyn under ledning av Michael Nordh och Camilla Sundqvist. Utbildningen kommer att vara under 2 dagar, den 30 sept till 1 okt.

LÄS MER