Annons

Annons

På NIU Friidrott i Skellefteå ger vi dig möjligheten att kombinera en satsning på friidrott med studier. Vår målsättning är att ge de som väljer NIU bästa möjliga förutsättningar att som individ utvecklas och nå sin fulla potential både inom friidrotten och studierna.

I dagsläget är NIU utspritt på två olika skolor i Skellefteå, Balderskolan och Anderstorpskolan. De program som genom dessa skolor erbjuds till våra NIU elever är Barn och fritidsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsprogrammet.

För att utvecklas som idrottare krävs utöver god träning, även god kunskap om träning, kost och idrottsskador samt en god insikt i vilka mentala egenskaper som krävs. Detta för du lära dig mer om genom våra teorilektioner på NIU, vissa föreläsningar hålls tillsammans med övriga idrotter och vissa delar håller ansvarig tränare för friidrotten i.

Träning
På NIU Friidrott i Skellefteå tränar vi tre förmiddagar i veckan på skoltid, vi har även ett samarbete med den lokala friidrottsklubben Skellefteå AIK Friidrott och tack vare det samarbetet kan vi erbjuda träning även efter skolan. Vi har ett stort fokus på att skapa hållbara idrottare som håller sig skadefria, vi försöker därför jobba mycket på att bygga en god grundfysik och mycket av fokusen på förmiddagsträningarna ligger därför på detta. Vårt mål är att ge individen de förutsättningar som behövs för att bli så bra den kan bli. Att hålla sig skadefri är en av nycklarna till detta.

På kvällsträningarna som sker i samarbete med Skellefteå AIK Friidrott finns möjlighet att vara med i någon av träningsgrupperna. NIU-tränare och Klubbtränare har god kommunikation med varandra och kan på så sätt se till att träningen inte blir för belastande eller ensidig. På kvällsträningarna ligger ett större fokus på teknikträning och tekniknära övningar då tillgång till fler tekniktränare finns. Men självklart finns även mycket skadeförebyggande träning och grundfysik med även på kvällsträningarna.

Om du vill utvecklas som friidrottare i en god idrotts- och studiemiljö, samt få möjligheten att träna med en lokal friidrottsklubb och känna att du är en del av friidrottsfamiljen, då kanske NIU i Skellefteå är någonting för dig!

Ansökan
Senast den 1:a december på www.friidrottsgymnasieansokan.se

Vid frågor kontakta oss gärna: niklas@aikfriidrott.com

Cornelia