Annons

Annons

Regler GP-serien 2023

För varje GP-tävling delas poäng ut för de 10 bäst placerade kvinnorna och männen som är medlemmar i en förening som tillhör Norra Norrland och är medlem i Svenska friidrottsförbundet. Dessutom finns möjlighet att utöver dessa poäng få maximalt 3 poäng extra om man deltagit i en arenatävling, en terrängtävling och en av de specialutvalda inlandstävlingarna.
Inlandsstatusen har inte bara med geografiskt läge att göra utan är tänkt som ett sätt att premiera små klubbar i glesbygden. Om ordinarie inlandstävlingar utgår, kan man lägga in reservtävlingar i denna kategori och då spelar klubbstorleken mindre roll. 

Segrarna bland männen och kvinnorna får en GP-pokal och diplom och de som placerats sig som 1-3 får alla träningsbidrag. Dessutom finns ytterligare träningsbidrag som lottas ut bland övriga, men då är kravet att man ska ha deltagit i minst 8 GP-tävlingar och att alla tre specialkategorier ska vara uppfyllda (arena, terräng och inland). 

Poängräkning:
Placering 1-10 erhåller 10p, 9p, 8p osv. För att kunna erhålla poäng måste man vara
medlem i en förening registrerad i Svenska friidrottsförbundet.