Annons

Annons

Södra Svealands årsmöte 2024 är genomfört

Årsmöte2024 1

Den 2 mars genomfördes Södra Svealands årsmöte. Närvarade gjorde 17 personer som tillsammans representerade 9 olika föreningar. Mötet ägde rum i Idrottens hus i Örebro.

Innan årsmötet startade bjöds det på fika och ordförande Mats Zetterlund passade på att tack för det gångna året och lyfte fram några betydelsefulla insatser för friidrotten i distriktet. 

Kent Runesson valdes till mötesordförande och ledde årsmötet genom föredragningslistan.

Genomgång av de möteshandlingar som delats sedan tidigare gjordes och styrelsen presenterade sina tankar om förslaget på serviceavgift som baseras på antal deltagare för respektive förening på arenatävlingar. Årsmötet antog styrelsens förslag om serviceavgiften enligt modellen, vilket ska baseras på 2024 års siffror och träda i kraft 2025. 

Mats Zetterlund omvaldes som ordförande på 1 år. Styrelseledarmöterna Hannah Fridh Johansson, Per Tunander, Johan Ingjald och Fredrik Hegefors omvaldes även de för en tid på två år och Rebecca Högberg valdes in som styrelseledamot (fyllnadsval) för en tid av ett år. Kvar i styrelsen är också Ulrika Andersson, Primerose Ulegård och Larsa Albinsson som alla tre har ett år kvar. Dessutom gjordes omval av revisorerna Tomas Blomqvist med personlig suppleant Ulrika Sjödén samt Johnny Andersson med personlig suppleant Kent Runesson. Allt i linje med valberedningens förslag.

Valberedningen består kommande år av Johan Engberg (ordförande) Håkan Setthammar och Henrik Arnerdal.

Mats Zetterlund presenterade också vilka som kommer vara ombud från distriktet på förbundsårsmötet.

 

Möteshandlingar:

 

Relaterade nyheter

Årets Unga Ledare 3881
Jack är årets unga ledare 2023

På Svensk Friidrotts förbundsårsmötet i Uddevalla fick Jack Forsberg och Frida Hafström ta emot priset och hyllas som Årets Unga Ledare. Ett pris som delats ut sedan 2020 för att lyfta unga förebilder och deras engagemang inom friidrotten.

LÄS MER