Annons

Enkät om kvinnligt idrottande

Linneuniversitetet Logo

Nu kan ni som yngre kvinnlig idrottare eller tränare till kvinnor/flickor bidra till forskningen och då indirekt till att förbättra stödet till unga kvinnliga idrottare genom att besvara någon av följande enkäter.

Annons

Den första enkäten riktar sig till kvinnliga idrottare (16-24 år) och handlar om deras kunskap och behov av information kring olika ämnen relaterade till pubertetsutvecklingen och dess påverkan på deras välbefinnande inom idrotten. 

Den andra enkäten är för tränare till flickor/kvinnor och fokuserar på deras erfarenheter och tankar om att vara tränare för denna målgrupp.

Ansvarig är Felicia Radovan, doktorand på institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, hon nås på felicia.radovan@lnu.se Hon försäkrar att all information kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagande är frivilligt och anonymt. Resultatet från enkäterna kommer att användas uteslutande i forskningsändamål.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Lag UDM Match1 IKHP
Lag-UDM 13 år match 1

Nu har första matchen i Lag-UDM 13 år avgjorts, uppdelat på Södra gruppen 2 juni i Kalmar och Norra gruppen 29 juni i Tranås. 14 flicklag och 8 pojklag har deltagit, en minskning från fjolårets 16+5.

LÄS MER