Annons

Annons

Enkät om kvinnligt idrottande

Linneuniversitetet Logo

Nu kan ni som yngre kvinnlig idrottare eller tränare till kvinnor/flickor bidra till forskningen och då indirekt till att förbättra stödet till unga kvinnliga idrottare genom att besvara någon av följande enkäter.

Den första enkäten riktar sig till kvinnliga idrottare (16-24 år) och handlar om deras kunskap och behov av information kring olika ämnen relaterade till pubertetsutvecklingen och dess påverkan på deras välbefinnande inom idrotten. 

Den andra enkäten är för tränare till flickor/kvinnor och fokuserar på deras erfarenheter och tankar om att vara tränare för denna målgrupp.

Ansvarig är Felicia Radovan, doktorand på institutionen för idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, hon nås på felicia.radovan@lnu.se Hon försäkrar att all information kommer att behandlas konfidentiellt och att deltagande är frivilligt och anonymt. Resultatet från enkäterna kommer att användas uteslutande i forskningsändamål.

Relaterade nyheter

FÅM Östsvenska
Förbundsårsmöte i Uddevalla

I helgen gick Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte i Uddevalla. Östsvenska närvarade med elva ombud. Åtta styrelseförslag och nio motioner behandlades, även val till förbundsstyrelsen m.m.

LÄS MER
Tobias Olsson (med Marcus Nilsson) och Ange Bergvall
Inbjudan mångkampsträning i Växjö

Sju lördagar under perioden 6 april - 18 maj inför Ljungby Mångkamp erbjuds mångkampsträning i Växjö med tränarna Tobias Olsson & Ange Bergvall. Målgrupp födda 2008-2010.

LÄS MER