Annons

Annons

Friidrotten är...

FÖR ALLA.
Vi ser och tar tillvara på alla individers möjligheter att inkluderas och vara delaktiga i vår verksamhet.

TILLSAMMANS.
Vår gemenskap är viktig oavsett gren, ambitionsnivå eller klubbtillhörighet. Alla ska, oavsett roll bli sedda som viktiga individer i vår verksamhet

TROVÄRDIG OCH HÄLSOSAM.
Vi arbetar aktivt för en ärlig, rättvis och ren idrott. Vår verksamhet utgår ifrån respekt och välmående som skapar förutsättningar till hälsa och utveckling under hela livet.

TRYGG OCH GLÄDJEFYLLD.
Vår verksamhet bygger på glädje, trygghet och gemenskap. Vi ger möjligheter för alla att utvecklas utifrån egen förmåga och ambitionsnivå  i en trygg miljö. 

Läs en mer utförlig beskrivning av vår värdegrund