Annons

Annons

Kontaktuppgifter Utbildningskommittén
www.friidrott.se/ostsvenska/om-distriktet-kontakt/kommitteer/

Andra organisationers utbildningar/utbildningsinfo:

Lämna synpunkter/tips om vår utbildningsverksamhet i ett webbformulär

Möjligheter att komplettera vid missad utbildningsdel?
Generellt gäller "vid nästa utbildningstillfälle". Vi har svårt att arrangera olika former av uppsamlingsheat på ett effektivt sätt.

Utbildningsavgifter och subventioner 2023

Svenska Friidrottsförbundet subventionerar föreningarnas kostnader för friidrottens utbildningar. Efter genomförd utbildning redovisar Östvenska föreningarnas deltagande till SFIF och SFIF betalar ut till föreningens konto.

  Kursavgift Subvention Nettokostnad
Friidrott 7-10 år 1.500 kr 600 kr 900 kr
Friidrott 10-12 år 3.600 kr 2.400 kr 1.200 kr
Friidrott 12-14 år 3.600 kr 2.400 kr 1.200 kr
Löpledare, steg 1 2.500 kr 1.200 kr 1.300 kr
Distriktsdomare 1.200 kr - 1.200 kr