Annons

Annons

Västsvenska Friidrottsförbundets Ledar & Ungdomstipendie

Skärmavbild 2022 11 21 Kl. 14.22.56

Nu är det dags att söka ledarstipendiet och Ungdomsstipendiet!

Ledarstipendiet
Allmänna bestämmelser för Ledarstipendiet.
VSFIF: styrelse utser årets Ledarstipendiater.
Stipendiet är på 1000 kr och man erhåller samtidigt ett diplom.
Stipendier delas ut till två ledare inom Västsvenska Friidrottsförbundet, som genom goda initiativ och uppoffrande arbete främjat den friidrottsliga verksamheten inom distriktet.

Ungdomsstipendiet
Allmänna bestämmelser för Ungdomsstipendiet.
VSFIF: styrelse utser årets ungdomsstipendiater.
Stipendiet är på 1000 kr och man erhåller samtidigt ett diplom. Det delas ut till 4 ungdomar, 2 flickor och 2 pojkar i åldern 15 - 19 år, födda 2004 – 2008, inom Västsvenska Friidrottsförbundet.
Stipendiet delas ut till en framstående friidrottsutövare, som har gjort betydande framsteg i sin gren och som genom föredömligt uppträdande främjat och hedrat friidrotten inom distriktet.

Ansökan skall skickas till vastsvenska@friidrott.se senast 15 januari och skall innehålla namn, förening och födelseår på den föreslagne, namn, förening och kontaktuppgifter av förslagsställaren samt motivering.
Föreningar, ledamöter i kommittéer och styrelse inom Västsvenska FIF får lämna förslag.

Relaterade nyheter

Ga Ngare 2277
ISM i Karlstad

Tre medaljer blev facit för Västsvenska distriktet under helgens svenska mästerskap i Eva Lisa Holtz arena i Karlstad.

LÄS MER