Annons

Annons

Välkommen till årsmöte för Norra Norrland

Svensk Friidrott Distrikt Norrnorrland RGB

Norra Norrlands Friidrottsförbunds föreningar kallas till årsmöte den 17 mars kl.12.00, start med lunch.

Årsmötet genomförs fysiskt, men med möjlighet att delta digitalt för dem som har svårighet att medverka på plats. Vår förhoppning är att många kan delta på plats.
Plats: Idrottens hus, Mullbergsvägen 11B Skellefteå

Anmälan: Senast 8 mars till Emma Granlund: emma.granlund@friidrott.se

Meddela eventuella allergier eller matpreferenser

Årsmöteshandlingar samt rösträtts underlag kommer att publiceras på Norra Norrlands hemsida senast två veckor före årsmötet.

Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före mötet.

Röstlängdsunderlaget upptar de föreningar som senast den 31 december har full­gjort sina stadgeenliga förpliktelser mot SFIF samt de förpliktelser som har bestämts av SDF-årsmötet.

Under årsmötet kommer utdelning av utmärkelser ske av årets juniorer i Norra Norrland.

Väl mött /Styrelsen för Norra Norrlands Friidrottsförbund

Relaterade nyheter

Bild Veteranträff
Webbinarium Veteran VM

Veteran VM i Göteborg som arrangeras i sommar börjar närma sig och ni kanske vill veta mer om det? Nu har ni chansen att lyssna på ett webbinarium den 26/2 där det berättas mer om Veteranfriidrott och vad man borde veta inför Veteran-VM.

LÄS MER
Norrlandsmästerskapen Piteå
Sök till Norra Norrlands Ungdomskommitté

Norra Norrlands ungdomskommitté söker nya drivande medlemmar! Ungdomskommittén i Norra Norrland jobbar för att öka ungdomars inflytande i distriktet, stärka gemenskapen samt att fler unga ska stanna i friidrotten. Är detta något för dig?

LÄS MER