Annons

Annons

Årsmöte genomfört

Mötesdeltagare

Lördagen 2 mars genomförde vi vårat årsmöte i Växjö. 28 personer närvarade varav 14 st föreningsombud med rösträtt från 8 olika föreningar. Alla beslut som togs var i linje med förslagen inför årsmötet. Nyinvalda i styrelsen blev Olivia Hansén och Fredrik Schölin.

SDF-ordförande Ulrika Pizzeghello inledde med att hälsa välkomna och lite blandad allmän information. En tyst minut hölls för Sebastian Håård och Göran Graberg. Till mötesordförande valdes Arijeta Reci. Efter några fler enkla punkter kring årsmötets genomförande presenterades verksamheten lite utförligare och då genomgång av 2023 och planer för 2024 blandat då vi nu är mitt inne i vår verksamhetsplan 2023-2024.

Arijeta och Ulrika

Ulrika berättade om våra satsningar på att stärka engagemanget och att mötesplatser är viktiga. Vår verksamhetsansvarige Nadja Casadei berättade om träning, läger och utveckling. Projektledare Martin Söderberg berättade om Woodland Trail-projektet. Utbildningskommitténs ordförande Monica Randström berättade om vår utbildningsverksamhet. Under Tävling presenterade Markus Andersson deltagarstatistik på våra DM och deltog i årsmötets fortsatta diskussioner kring DM.

Markus presenterade även ekonomin 2023 (+82 tkr) och budget 2024 (-107 tkr). Förslagen på Arrangörsavgift 2024 och Service-avgift 2025 godkändes. Årsmötet godkände även verksamhetsplanen (fortsättning på samma 2 års-VP vi beslutade om ifjol, men lite uppdaterad år två), dock med uppmaning/medskick till styrelsen att se över någon form av årshjul/framförhållning kring tillsättandet av DM-tävlingar.

Sen gick vi in på valen där Ulrika omvaldes som ordförande, så även styrelseledamöterna Peter Håkansson och Linda Kjellberg. Nyval av Olivia Hansén, IF Udd och Fredrik Schölin, Tjalve FIF Norrköping när Carl Hedin och Ronny Krönvall avgick. Sitter kvar i styrelsen gör även Monica, Marina, Stefan och Lars. Allt i linje med valberedningens förslag. Även omval av revisorerna Leif och Anders, samt omval av hela valberedningen Anders Petersson (ordf), Fredrik Nordenberg, Freja Andersdotter och Per Falkman.

Olivia Hansén
Fredrik Schölin
Ronny Krönvall

Ulrika avslutade med kort info inför Förbundsårsmötet i Uddevalla, Veteran-VM i Göteborg och Stora DM-helgen i Habo.

Årsmöteshandlingar:

Relaterade nyheter

FÅM Östsvenska
Förbundsårsmöte i Uddevalla

I helgen gick Svensk Friidrotts Förbundsårsmöte i Uddevalla. Östsvenska närvarade med elva ombud. Åtta styrelseförslag och nio motioner behandlades, även val till förbundsstyrelsen m.m.

LÄS MER
Tobias Olsson (med Marcus Nilsson) och Ange Bergvall
Inbjudan mångkampsträning i Växjö

Sju lördagar under perioden 6 april - 18 maj inför Ljungby Mångkamp erbjuds mångkampsträning i Växjö med tränarna Tobias Olsson & Ange Bergvall. Målgrupp födda 2008-2010.

LÄS MER