Annons

Höstmöte i Karlskrona

deltagare

I helgen har vi haft Höstmöte i Karlskrona med våra föreningar. Lunch-lunch, ca: 30 deltagare.

Annons

Efter lördagens lunch inleddes Höstmötet med att vår ordförande Ulrika Pizzeghello hälsade välkomna, gjorde en kort presentation och berättade lite kring Höstmötet bakåt och framåt i tiden, tanken framåt är att sprida det geografiskt så längre norrut nästa gång. Verksamhetsansvarig Nadja Casadei ihop med styrelsens Monica Randström och Marina Karlsson presenterade sen Höstmötets olika programpunkter.

Sen fick vi en längre inspirationsföreläsning av Jim Thuresson! Han har varit aktiv inom basketen både som aktiv och ledare upp till landslagsnivå. Något han verkligen tryckte på, och som han själv tillämpat i sin ledarskapsstil, är att vara generös med beröm! Alla mår bra och trivs av det, faktiskt även den som ger beröm till andra. Även att inte fastna i negativa känslor när något dåligt eller svårt inträffat utan försöka "förflytta sig" över till den positiva/konstruktiva/kreativa sidan och vara där när svårigheter hanteras. "Jimmen" fyllde på med många roliga och spännande berättelser och exempel från hans ledarskapskarriär.

Ordförande har ordet. Efter detta gick Ulrika igenom Östsvenskas uppdrag, lite kort då det varit ett vanligt tema på höstmöten och årsmöten de senaste åren, hon pratade även en del kring vår Verksamhetsplan, prioriteringar nu och framöver där bl.a. mötesplatser som t.ex. detta Höstmöte lyftes fram som viktigt och en del av vårat basuppdrag.

Utbildning. Erik Svensson fick sen chans att presentera sig, två månader ny på jobbet som Utbildningssamordnare efter att Ingela gått i pension. Han har även tagit över hennes jobb på Friidrottsgymnasiet. Han pratade även om vår utbildningsverksamhet i dagsläget, t.ex. kan vårat grundprogram med de vanliga utbildningarna 7-10 år, 10-12 år, osv enligt nationell utbildningsplan kompletteras med fler grenspecifika utbildningar, ofta kanske kort på en dag bara och med kortare varsel, så kallade "pop-up" utbildningar. Framöver blir det fortsatt mer digitala inslag för teorin som man läser hemma och därmed kan utbildningarnas fysiska träffar kortas ner, så större andel praktik när vi väl träffas.

Tävling. Markus Andersson har å andra sidan varit med länge, sen 2007, bl.a. med Tävling som en del av uppdraget. Nu gick han igenom att det nu under oktober är dags för föreningarna att söka sanktion för planerade arrangemang utomhus 2024, han tryckte även extra på att även söka WRC för att resultaten ska godkännas internationellt, vilket är nödvändigt för att elitaktiva ska kunna kvala in till internationella mästerskap. Tävlingskommittén jobbar nu samtidigt med att utse arrangörer och datum för DM-tävlingarna 2024, några är klara eller har en sökande förening, andra söker vi fortfarande. Sök helst senast 20 okt. GM 13-14 år har också utvärderats efter årets säsong med en del identifierade förbättringsmöjligheter till kommande arrangemang.

Annons

Övriga kommittéer. Vid sidan om de två stora ovan gick Nadja lite kort igenom Ungdom, Veteran och Löpningskommittén. Vi fick också ett snabbt ansikte på personerna som ingår i Östsvenskas styrelse. Gruppdiskussioner! Nu fick man välja något område att fördjupa sig inom, alternativt vandra runt och lyssna/bidra med sina tankar/åsikter inom flera grupper.

Svenska Friidrottsförbundets ordförande Johan Storåkers besökte vårat möte, några slides om nya distrikt och dess uppdrag spolades förbi då Ulrika redan tagit upp det. Istället ägnade han desto mer tid åt olika ärenden inför Förbundsårsmötet 2024 samt Utbildningsplattformen. Inför FÅM handlar både om tidigare återremisser, antagna motioner samt förberedelser inför kommande FÅM i form av kommande styrelseförslag, att vi distrikt och föreningar har möjlighet att inkomma med motioner och nomineringar. Storåkers nämnde även en del aktuellt från Förbundskansliet, t.ex. ledarsatsningar och Veteran-VM i Göteborg 2024.

Nu var det en timmas fritid innan middagen kl. 19. Under denna fick vi även delta i frågesport inom kategorierna känna, lukta, flaggor och låttexter.

Söndagen inleddes med hotellfrukost och sen mötesstart 8.30 med återkoppling från gårdagen, särskilt det som framkommit i de gruppdiskussioner vi haft indelade tävling, utbildning, osv. En del lyftes fram muntligt i hela gruppen och Nadja samlade in anteckningar på papperslappar.

Mullsjö. Här hade Östsvenska en styrelse- och kommittékonferens i juli. Nadja lyfte fram en del saker som framkommit där. Bl.a. hade vi fått ställa oss frågan om "det var bättre förr" (när Blekinge, Småland och Östergötland var egna distrikt, innan sammanslagningen till Östsvenska). Blandade svar. GM-gemenskapen lyftes fram som något vi behöver jobba på. Under konferensen hade vi även fått lyfta fram bra och dåliga/galna idéer, varav de tre bästa röstades fram och som vi då planerar att genomföra: Trivselkommitté, Utbildningshelg och någon form av Friidrottsgala.

Annons

Projekt Woodland Trail. Martin Söderberg har nyligen anställts som projektledare på 25% från 1 oktober och ett år framåt. Han berättade om projektet som handlar om att erbjuda främst tjejer/kvinnor löpgrupper i skogen med fokus på trygghet, glädje och upplevelse snarare än prestation. Han kommer ta fram marknadsförings- och utbildningsmaterial och hjälpa föreningar som är intresserade att komma igång. Målet är att vid projektets slut fått minst fem föreningar att starta traillöpgrupper för kvinnor. Jill Morris Hansen var också på plats och berättade mer om projektets bakgrund, hon har drivit det i Växjö under namnet STIG VXO med framgång och ursprungligen är det ett projekt som Icebug i Göteborg startade upp.

Löpklassikern. Nadja berättade om den idé hon kläckt och nu jobbar för att göra verklighet av. Ett lopp per distrikt, dvs nio stycken, cirka en mil långt men med variation i sträcka och typ av bana från distrikt till distikt. Man får någon form av "delmedalj" från varje lopp som kan sättas ihop till en hel Sverigemedalj. Deltar man på alla nio inom en tvåårsperiod får man vara med och springa ärevarvet på Finnkampen!

Höstmötet avslutades med att Fredrik Nordenberg från vår valberedning fick säga några ord, Ulrika påminde även om nomineringar inför FÅM, sen avslut och lunch.

Annons

Annons

Relaterade nyheter

Foto1
Stora DM-helgen i Habo

I helgen samlades många på Slättens IP i Habo för årets Stora DM-helg! Vi kunde glädjas åt ökat antal starter och många nya arenarekord, även om vädret till och från var ogynnsamt med regnskurar och blåst. Östsvenska FIF var på plats i ett eget tält.

LÄS MER