Annons

Annons

Information från valberedningen

Vi har tillfrågat nuvarande styrelse, fem mandat går ut, om de kandiderar till omval. Läget ser ut enligt följande.

Styrelsen
Ulrika Pizzeghello (Växjö), ordf. Ställer upp för omval 1 år
Carl Hedin (Växjö) Inte tillgänglig för omval
Linda Kjellberg (Karlshamn) Ställer upp för omval
Peter Håkansson (Motala) Ställer upp för omval
Ronny Krönvall (Värnamo) Inte tillgänglig för omval

Följande fyra ledamöter har 1 år kvar på sitt mandat:
Lars Molin (Karlshamn)
Marina Karlsson (Nässjö)
Monica Randström (Linköping)
Stefan Mattsson (Kalmar)

Noterbart för denna process:

  • Årsmötet hålls lördagen den 2 mars 2024 i Växjö.

  • Valberedningen önskar få in era tankar och idéer. Vi ber föreningar att lämna förslag på kandidater, tankar och idéer. Förslag lämnas skriftligt till någon av oss i valberedningen se nedan, före den 3 februari 2024.

  • Enligt stadgarna ska styrelsen bestå av ordförande + 8 ledamöter. Valberedningens strävan är att det ska vara ledamöter från alla fem länen så vi får en geografisk spridning med närhet till alla klubbar. Någon fördelning nämns inte i stadgarna. Vi strävar även efter att involvera både äldre och yngre, samt olika bakgrund och intresseområden.

  • Stadgarna anger: ”Styrelsen ska bestå av kvinnor och män där vardera könet bör vara representerat med minst 40 procent”.

  • Utifrån namnen ovan och inkomna förslag, kommer valberedningens förslag till ny styrelse tas fram.

  • Valberedningens förslag, tillsammans med övriga avgivna förslag, kommer presenteras senast två veckor innan årsmötet.

Vänligen valberedningen
Anders Petersson (Växjö) ordförande, anderspe.vaxjo@gmail.com tel. 070-867 86 24
Fredrik Nordenberg (Linköping) ordf@lgif.se
Freja Andersdotter (Karlskrona) freja.andersdotter@friidrott.se
Per Falkman (Värnamo) per.falkman53@gmail.com

Relaterade nyheter