Annons

Annons

Årets Friidrottare -Tiobästalistan

 • Vinnare: En person, man eller kvinna
 • Kriterier: Grundkriterium är vad som kan sammanfattas i ”under just detta år visad internationell konkurrenskraft på seniornivå”. Insatser i internationella mästerskap och andra storinternationella värdetävlingar väger tyngst vid rangordningen. Årets Friidrottare och ”Tiobästalistan” gäller för de grenar som finns med på World Athletics officiella Mästerskapsprogram.

Årets prestation i landslaget

 • Vinnare: Två personer, en man och en kvinna.
 • Kriterier: Ett ”absolut” pris. Grundtanken är att det skall handla om en enskild prestation, inte om en samlad säsong. Självklart kan kandidaturen förstärkas om man har fler starka prestationer. Gäller alltså bara sådant man gjort i officiella seniorlandslagssammanhang. Priset gäller samtliga tävlingar för seniorer, både i och utanför arena, inkluderat parafriidrott.

Årets genombrott i landslaget

 • Vinnare: Två personer, en man och en kvinna.
 • Kriterier: Den här utmärkelsen går till aktiv som fått sitt stora landslagsgenombrott under säsongen. Det kan var någon som varit med i landslaget en tid men som först nu verkligen har klivit fram och gjort stora avtryck. Men det kan också handla om någon som inför säsongen hade väldigt lite eller ingen landslagserfarenhet och som under det gånga året stått för imponerande prestationer. Priset gäller samtliga tävlingar på junior- och seniornivå, både i och utanför arena, inkluderat parafriidrott.

Årets prestation på Folksam Grand Prix

 • Vinnare: Två personer, en man och en kvinna.
 • Kriterier: Ett pris med utrymme för att premiera olika typer av goda prestationer. Det kan handla om ett enstaka resultat likaväl som om en serie bra prestationer på flera av tävlingarna. Grundtanken är att det skall vara någon som tagit vara på FGP-konceptet (stimulerande internationell konkurrens plus TV-exponering) till att göra ”någonting riktigt bra”. Priset gäller samtliga tävlingar för seniorer, både i och utanför arena, inkluderat parafriidrott.

Årets prestation på SM

 • Vinnare: Två personer, en man och en kvinna.
 • Kriterier: Också ett i princip ”absolut” pris, dvs det skall gå till den bästa prestationen rent idrottsligt utan hänsyn till sådant som överraskningsfaktorn eller personens ålder eller tidigare meriter. Priset gäller samtliga tävlingar för seniorer, både i och utanför arena, inkluderat parafriidrott.

Årets prestation på Finnkampen

 • Vinnare: Två personer, en man och en kvinna.
 • Kriterier: Ett högst ”relativt” pris som gärna skall premiera insatser som överträffar det för personen förväntade och som därmed bidrar till att laget får ”extra” pluspoäng. Finns alltså utrymme för ”doldisar” att bli uppmärksammade, men även för att premiera stjärnor som gör det lilla extra för laget.

Årets tränare

 • Vinnare: En person, man eller kvinna.
 • Kriterier: Till en tränare vars aktiv(a) under året haft framgångar internationellt och nationellt där också mångårigt, långvarigt och framgångsrikt tränarskap kan premieras. Priset gäller för tränare inom friidrott både i och utanför arena, inkluderat parafriidrott.

Årets ungdomsledare

 • Vinnare: Två personer, en man och en kvinna
 • Kriterier: Premiera ledarinsatser som skapat långsiktiga verkningar för föreningen, exempelvis i form av attraktivitet och tillväxt. Ett ledarskap som är starkt inkluderande och värdegrundsbaserat. Priset bör uppmärksamma ledare i olika åldrar med olika bakgrund från olika delar av landet och i stora och små föreningar.

Svenska Löpares Pris

 • Vinnare: En person, förening, arrangör eller speciell företeelse
 • Kriterier: Priset tilldelas person, förening, arrangör eller speciella företeelser som verkligen har gjort skillnad och bidragit till en positiv utveckling av friidrotten utanför arena. Priset kan rikta ljuset mot enastående landslagsinsatser, men det kan även uppmärksamma företeelser och engagerade personer i föreningslivet. Svenska Löpares pris kan lyfta personer med olika funktioner i olika åldrar och med olika bakgrund. Verksamheter som omfattas är: trail, terräng, landsväg, ultra, OCR, gång och vandring.

Friidrottens vardagshjälte

 • Vinnare: En person, man eller kvinna
 • Kriterier: Friidrottens vardagshjälte tilldelas en person som inom friidrottsrörelsen gjort eller gör betydande insatser i friidrottens vardag, för att skapa en miljö där alla är välkomna och alla trivs. Mottagaren ska vara en person som agerar utifrån Svensk Friidrotts och Textilias värdegrund av inkludering och likabehandling oavsett kön, trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Prissumman är 30 000 kr.

Årets miniorlandslagsförening

 • Antal vinnare: En förening
 • Kriterier: Samarbete mellan förening och Ateas lokalkontor, ledarrekrytering, utveckling av verksamhet under året.

Hederspris

 • Vinnare: En person, förening, arrangemang eller annan företeelse.
 • Kriterier: Priset går till någon/något som gjort enstaka extraordinär insats eller under längre tid haft stor betydelse för svensk friidrott. Priset delas bara ut när finns något ”extra” att lyfta fram. Alla har möjlighet att komma med förslag där juryn ansvarar för hantering och beslut. Utdelas inte årligen utan enbart om något ”exceptionellt” finnas att lyfta fram.